Hoppa till innehåll

Jarkko Karsikas utnämns till general i Natos kommandostruktur

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 5.7.2024 12.35
Pressmeddelande

Republikens president har den 5 juli 2024 på framställning av statsrådet beslutat att utnämna överste Jarkko Karsikas till general för tiden 1.9.2024-31.8.2029, och förordnat honom till chef för högkvarteret vid Natos ledning för kommunikations- och informationssystem från och med den 1 september 2024.

För närvarande tjänstgör Karsikas vid Huvudstaben och är den första finländska generalen som tillsätts vid Natos kommandostruktur. Natos ledning för kommunikations- och informationssystem (NATO Communication & Information Systems Group NCISG) som är förlagd i Mons i Belgien är underställd Alliansens militärstrategiska högkvarter i Europa (SHAPE).  NCISG:s uppdrag är att producera ledningssystemstjänster som stöd för alliansens operativa verksamhet, krishanteringsoperationer och övningar samt att utbilda och upprätthålla insatsberedskapen. 

Totalt arbetar över 1600 anställda vid ledningen för kommunikations- och informationssystem (NCISG) där högkvarteret har en personalstyrka på 160 personer. Största delen av personalen tillhör tre ledningssystembataljoner som leds av Tyskland, Polen och Italien. Bataljonerna har personal stationerad i nästan alla gamla NATO-länder.

- Det är naturligtvis en stor ära att bli utsedd till denna post, och jag är mycket glad och tacksam för denna möjlighet. Att leda NCISG:s multinationella högkvarter är en kärnfunktion för stabschefen. Erfarenheter som jag fått under min karriär är till stor hjälp och särskilt erfarenheterna från stabsuppgifter i två krishanteringsoperationer.  I min framtida organisation är stabschefens arbetsfält mer omfattande än normalt, vilket i befattningsbeskrivningen återges som ställföreträdande befälhavare/stabschef. Jag förlitar mig ändå starkt på den omfattande erfarenhet jag har fått inom Försvarsmakten och den finländska militärutbildningen. Med den grunden klarar man sig också i den här uppgiften och samtidigt kan Natos och Finlands försvarsförmåga utvecklas. 

Överste Jarkko Antero Karsikas (f. 1971) har tjänstgjort som biträdande avdelningschef vid Huvudstaben från och med 2024. Tidigare har han bland annat tjänstgjort som projektchef, digitaliseringschef och sektorchef vid Huvudstaben, som chef för Signalskolan vid Markstridsskolan samt som avdelningschef vid Försvarsmaktens ledningssystemcenter. I krishanteringsoperationer har han tjänstgjort i Kosovo (KFOR) och Bosnien-Hercegovina (EUFOR). Han befordrades till överste den 4 juni 2021.

Begäran om tilläggsuppgifter: 

Huvudstabens medietjänst: [email protected] / tfn 0299 510 975
 

´