Hoppa till innehåll

Internationellt cyberförsvarssamarbete lyfts fram i den globala cybermiljön

Försvarsmaktens ledningssystemcentralLedningssystemavdelningen
Utgivningsdatum 25.4.2022 14.10
Pressmeddelande
Suomen ja Norjan kyberkomentajat tapasivat toisensa Locked Shields 22 -harjoituksen tiloissa.
Brigadgeneral Halvor Johansen och brigadgeneral Jarmo Vähätiitto

Försvarsmakten deltog i den internationella övningen Locked Shields 22 den 19 - 22 april 2022. Locked Shields 22 är en cyberförsvarsövning ledd av Nato CCDCOE (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence – Natos cybercenter).

Försvarsmakten deltog i övningen i två avdelningar. Den andra avdelningen var gemensam nordisk, som inte bara omfattar Finland utan även Norge och Sverige. Den andra avdelningen var en gemensam avsättning av Försvarsmakten och Den nationella försvarsutbildningen (MPK). 
Övningen har genomförts årligen sedan 2010. Mer än 2 000 personer från 32 deltagande länder deltog i övningen. 

I övningen Locked Shields 22 försvarade övningsstyrkan cirka 5 500 virtualiserade miljöer och fick möta attacker av mer än 8 000 motståndare på datornätverk. Virtualiserade miljöer modellerade både militär infrastruktur och kritisk infrastruktur i samhället. Deltagarna övade sina egna färdigheter i slutna miljöer – inför en extremt skicklig motsvarighet. 

Locked Shields har ett tävlingsmässigt upplägg. Vad som är viktigare för försvarsmakten är dock lärdomarna från övningen, som bidrar till att utveckla cyberförsvaret på ett långsiktigt sätt. 
Internationella organisationer, universitet och industripartner har också varit involverade i planeringen och förberedelserna av övningen, som leds av NATO CCDCOE. Övningspaketet innehöll också en kort beslutsövning på strategisk nivå, som genomfördes under ledning av försvarsministeriet.

Huvudstabens ledningssystemchef, brigadgeneral Jarmo Vähätiitto deltog 20.4.2022 i övningen i samband med cyberkommendörernas träff som Norges försvarsmakt anordnat i Lillehammer i Norge. På mötet diskuterade cybercheferna bland annat den nordiska cybermiljön och dess hot – som präglas av den globala karaktären. Brigadgeneral Vähätiitto konstaterar: ”På grund av cybermiljöns globala karaktär är samarbete och informationsutbyte avgörande. En viktig form av samarbete är övningar som lär sig bästa praxis i andra deltagande länder och testar operativa modeller som är utformade för olika storskaliga cyberincidenter.”

Finland samarbetar i internationellt cyberförsvarssamarbete inom forskning, prestationsuppbyggnad, övningsverksamhet och operativa frågor. Samarbetet utvecklas och fördjupas.