Hoppa till innehåll

Hemförlovade beväringars respons över tjänstgöringen alltjämt på hög nivå

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 13.1.2021 8.40
Pressmeddelande

Beväringarna som hemförlovades i december 2020 gav sin tjänstgöringstid helhetsvitsordet 3,85 på skalan 1 - 5.

Den övergripande enkätens resultat var den näst högsta någonsin, och mycket nära fjolårets resultat på 3,87. I slutundersökningen kartlades bland annat viljan att försvara landet och tjänstemotivationen, och man samlade in feedback på hur beväringsutbildare och personal klarat sina arbetsuppgifter, samt om kvaliteten och innehållet i utbildningen i övrigt. De högsta uppskattningarna gavs av beväringarna för följande variabler: allmän vilja att försvara landet (4,3), armétiden (4,3) och uppskattning av stampersonalen (4,3).  

Tjänstgöringsperioden 2020 präglades av exceptionella arrangemang på grund av COVID-19-pandemin, såsom indelning av beväringarna i små grupper och nyarrangemang av permissions- och tjänstgöringsperioderna. Start- och slutdatum för tjänstgöringen bibehölls. Trots de särskilda arrangemangen äventyrades inte de övergripande utbildningsmålen. I enlighet med principerna i det nyligen reformerade utbildningssystemet för värnplikt (Utbildning 2020) utnyttjades virtuella utbildningsmiljöer, där så var möjligt, vid sidan av annan utbildning.  

Enligt respons som samlats in från beväringarna har tjänstgöringen genomförts i hög kvalitet. Utifrån resultaten från slutundersökningen och personalens observationer har det funnits en mycket god vi-anda bland beväringarna, vilket har haft en betydande inverkan på resultaten. Den feedback som beväringscheferna fått på sin verksamhet är också utmärkt: en uppskattning på 4,0 för gruppchefernas del och 4,1 för officersaspiranterna.

Specialarrangemang inom beväringsutbildningen på grund av coronavirusläget kommer att fortsätta för kontingent 1/21. Det nya utbildningssystem som införts i alla enheter verkar passa bra och även befunnits väl lämpade för de utmaningar som uppstått. En bidragande orsak är att programmet utformats i kursformat och i ett modulärt system. Dessa moduler har varit lättare att omorganisera och omplacera inom ramen för ett stramt schema, än vad det skulle ha varit möjligt i den tidigare modellen. Den fortsatta utvecklingen av det förnyade utbildningssystemet fortsätter, och den feedback som nu erhålls uppmuntrar Försvarsmakten att fortsätta att experimentera med helt nya typer av praktiska lösningar i vardagen.
 

´