Hyppää sisältöön

Kotiutuneiden varusmiesten antama palaute palveluksestaan edelleen korkealla tasolla

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 13.1.2021 8.40
Tiedote

Joulukuussa 2020 kotiutuneiden varusmiesten kokonaisarvosana palveluksestaan oli 3,85 asteikolla 1-5.

Palautekysely kokonaisarvosana oli kautta aikojen toiseksi paras, ja hyvin lähellä edellisvuoden tulosta 3,87. Loppukyselyssä kartoitetaan muun muassa maanpuolustustahtoa ja palvelusmotivaatiota, kerätään palautetta varusmieskouluttajien ja henkilökunnan toimimisesta tehtävässään sekä koulutuksen laadusta ja sisällöstä. Korkeimmat arviot varusmiehet antoivat seuraavista muuttujista: yleinen maanpuolustustahto (4,3), armeija-aika (4,3) ja arvio kantahenkilökunnasta (4,3). 

Palvelusaikaa vuonna 2020 leimasivat COVID-19 -pandemian johdosta tehdyt poikkeusjärjestelyt, kuten varusmiesten jakaminen pieniin ryhmiin sekä lomien ja kiinniolojaksojen uudelleenrytmitys. Palveluksen alkamis- ja päättymisajankohdat pidettiin ennallaan. Koulutuksellisista kokonaistavoitteista ei erityisjärjestelyistä huolimatta tingitty. Asevelvollisten koulutuksessa hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan virtuaalisia koulutusympäristöjä muun koulutuksen rinnalla koulutusjärjestelmää kehittäneen Koulutus 2020 -ohjelman mukaisesti. 

Varusmiehiltä kerätyn palautteen mukaan palvelus pystyttiin toteuttamaan korkealaatuisesti. Loppukyselyn tulosten ja henkilökunnan havaintojen perustella varusmiesten keskuudessa on vallinnut erittäin hyvä me-henki, mikä on vaikuttanut tuloksiin merkittävästi. Myös varusmiesjohtajien toiminnastaan saama palaute on erinomaisella tasolla: arvio ryhmänjohtajista 4,0 ja arvio upseerikokelaista 4,1. 

Koronatilanteesta johtuvia varusmieskoulutuksen erityisjärjestelyitä jatketaan saapumiserän 1/21 osalta. Kaikissa joukko-osastoissa käyttöönotettu uusi koulutusjärjestelmä näyttää soveltuvan ja taipuvan hyvin myös kohdattuihin haasteisiin, sillä se suunniteltiin kurssimuotoiseksi ja modulaariseksi järjestelmäksi. Näitä moduuleita on ollut helpompi järjestellä ja siirrellä tiukalla aikataululla, kuin se olisi edellisessä mallissa ollut. Asevelvollisten koulutusjärjestelmän edelleen kehittäminen jatkuu, ja nyt saatu palaute rohkaisee Puolustusvoimia kokeilemaan aivan uudentyyppisiä käytännön ratkaisuja arjessa. 
 

´