Hoppa till innehåll

Puolustusmateriaalin kestävä elinkaari teemana Nordefco Green Defence -webinaarissa

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 18.11.2021 14.17
Tiedote

Suomen johdolla järjestetyssä Nordefco Green Defence -webinaarissa käsiteltiin yhteispohjoismaisia keinoja edistää ympäristön kannalta kestäviä puolustusmateriaalihankintoja sekä niihin liittyvää kiertotaloutta. Nordefcon pitkän aikavälin tavoitteeksi on asetettu kestävän kehityksen periaatteita noudattava operatiivinen toiminta.

Suomi toimii vuoden loppuun asti Nordefco-puheenjohtajamaana, minkä jälkeen puheenjohtajuus luovutetaan Norjalle. Green Defence on yksi Suomen puheenjohtajakauden painopisteistä. 

Webinaari avasi ympäristötietoisen maanpuolustuksen näkökulmia ja jakoi hyviä käytänteitä siitä, miten maanpuolustuksen ympäristökuormitusta voidaan vähentää. Webinaarissa oli mahdollisuus myös kartoittaa Pohjoismaisen yhteistyön tilannetta sekä mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

"Nordefco Green Defence on päänavaus pohjoismaiselle yhteistyölle kestävien hankintojen ja kiertotalouden edistämiseksi", toteaa Puolustusvoimien ympäristöpäällikkö Terhi Svanström.

Webinaarissa kuultiin puheet Euroopan kemikaalivirastolta (ECHA), Euroopan puolustusvirastolta (EDA) ja Euroopan puolustusteollisuuden etujärjestöltä (ASD) sekä esityksiä Suomen, Ruotsin ja Tanskan puolustusvoimilta. Tärkeää on saada tulevina vuosina puolustusteollisuus mukaan talkoisiin. 

Tulevaisuudessa on mahdollista tehdä myös konkreettisempaa pohjoismaista yhteistyötä esimerkiksi julkaisujen, yhteisten ohjeistusten tai projektien muodossa.


Nordefcon ympäristöyhteistyö tiivistymässä

Ympäristövaikutusten hallinta ja kestävän kehityksen edistäminen ovat pitkään olleet kiinteä osa puolustusmateriaalihankkeiden ja hankintojen toteutusta kaikissa Pohjoismaissa. Nordefco-puolustusyhteistyön merkeissä on kehitetty muun muassa kemikaaliturvallisuutta ja jaettu hyviä käytänteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Nordefcon puitteissa toimii kemikaaliturvallisuuteen keskittynyt Hazardous Materials -työryhmä, joka on laatinut Nordefco Green Acquisitions -oppaan, joka keskittyy hankintojen kemikaalisisältöön liittyviin tietopyyntöihin ja vaatimuksiin. 

”Green Defence ei ole uusi nosto. Muistamme jo 10 vuotta sitten tehdyt aloitteet. Mutta sen jälkeen turvallisuusympäristössämme on ollut muita välittömämpiä uhkia. Haasteet eivät silti ole kadonneet.
Puolustushallinnonala ei ole immuuni ympäristövaikutuksille. Siksi viestimme on selvä: missio ensin – ympäristö aina. Emme tee asioita, koska haluamme näyttää hyvältä yleisön silmissä. Teemme asioita, koska tiedämme, että meidän on reagoitava ja sopeuduttava. Reagoitava ongelmiin, sopeuduttava muuttuviin olosuhteisiin.” kertoo Nordefcon sotilaskomitean puheenjohtaja, kenraalimajuri Janne Jaakkola.

Toimituksille tiedoksi:
Asiaan liittyviin kysymyksiin vastaa Puolustusvoimissa ympäristöpäällikkö Terhi Svahnström, p. 0299 800 (vaihde).