Hoppa till innehåll

Hållbar livscykel för försvarsmateriel tema vid Nordefco Green Defence Webinar

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 18.11.2021 14.17
Pressmeddelande

Nordefcos webbinarium Green Defence, som organiserades under Finlands ledning, diskuterade gemensamma nordiska medel för att främja miljömässigt hållbar upphandling av försvarsmateriel och tillhörande cirkulär ekonomi. Nordefcos långsiktiga mål är att vara operativ i enlighet med principerna för hållbar utveckling.

Finland kommer att fungera som ordförande för Nordefco fram till slutet av året, varefter ordförandeskapet överlämnas till Norge. Det gröna försvaret (Green Defence) är en av prioriteringarna för Finlands ordförandeskap.

Webbinariet öppnade perspektiv på ett miljömedvetet nationellt försvar och delade med sig av god praxis om hur man kan minska den nationella försvarets miljöbelastning. Webbinariet hade också möjlighet att kartlägga situationen och möjligheterna för den nordiska samarbetet i framtiden.

– Nordefco Green Defence är den viktigaste öppningen för det nordiska samarbetet för att främja hållbar upphandling och cirkulär ekonomi, säger Terhi Svanström, miljöchef på Försvarsmakten.

I webbinariet hördes anföranden från Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), Europeiska försvarsbyrån (EDA) och European Defence Industry Lobby (ASD), samt presentationer från den finska, svenska och den danska försvarsmakten. Det är viktigt att få försvarsindustrin involverad under de kommande åren. 

I framtiden kommer det också att vara möjligt att samarbeta mer konkret i de nordiska länderna, till exempel i form av publikationer, gemensamma riktlinjer eller projekt.


Nordefcos miljösamarbete intensifieras

Miljökonsekvensstyrning och främjande av hållbar utveckling har länge varit en integrerad del i genomförandet av försvarsmaterialprojekt och upphandlingar i alla nordiska länder. När det gäller Nordefcos försvarssamarbete har kemikaliesäkerhet utvecklats och god praxis har delats för att mildra klimatförändringarna.

Inom Nordefco finns en arbetsgrupp för farliga material (Hazardous Materials) med fokus på kemikaliesäkerhet, som har utarbetat Nordefco Green Acquisitions Guide, som fokuserar på förfrågningar om information och krav relaterade till det kemiska innehållet i upphandlingen.

– Det gröna försvaret är inget nytt lyft. Vi minns de initiativ som togs för tio år sedan. Men sedan dess har det funnits andra mer omedelbara hot i vår säkerhetsmiljö. Men utmaningarna har inte försvunnit.
Försvarsindustrin är inte immun mot miljöpåverkan. Därför är vårt budskap tydligt: Uppdraget först – med miljön alltid i åtanke. Vi gör inte saker för att vi vill se bra ut i allmänhetens ögon. Vi gör saker för att vi vet att vi måste reagera och anpassa oss. Svara på problem, anpassa dig till förändrade omständigheter." berättar ordföranden för Nordefcos militärkommitté, generalmajor Janne Jaakkola.

Redaktionerna till kännedom:
Förfrågningar i anslutning till ärendet besvaras vid Försvarsmakten av miljöchef Terhi, tfn 0299 800 (växel).