Hoppa till innehåll

Generalmajor Jari Mikkonen blir chef för Försvarsmaktens logistikverk

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 17.6.2022 11.28
Pressmeddelande
Från vänster till höger brigadgeneral Timo Saarinen, ingenjörgeneralmajor Kari Renko, generalmajor Jari Mikkonen och ingenjörbrigadgeneral Juha-Matti Ylitalo.
Försvarsmaktens logistiksverkets gamla och nya chef i gruppfoto. Från vänster till höger: brigadgeneral Timo Saarinen, ingenjörgeneralmajor Kari Renko, generalmajor Jari Mikkonen och ingenjörbrigadgeneral Juha-Matti Ylitalo.

Generalmajor Jari Mikkonen tog emot chefsuppgifterna för Försvarsmaktens logistikverk i Tammerfors den 17 juni. Samtidigt blev ingenjörbrigadgeneral Juha-Matti Ylitalo logistikverkets biträdande chef.

Generalmajor Mikkonen tog emot uppgifterna som Logistikverkets chef av ingenjörgeneralmajor Kari Renko. Renko har varit chef för Försvarsmaktens logistikverk sedan 2020 och övergår till reserven i slutet av juni. Generalmajor Mikkonen har tidigare tjänstgjort bland annat som Huvudstabens logistikchef, stabchef för Flygstaben och kommendör för Karelens flygflottilj.

Samtidigt tog ingenjörbrigadgeneral Juha-Matti Ylitalo emot uppgifterna som biträdande chef för Logistikverket när brigadgeneral Timo Saarinen blev Huvudstabens logistikchef. Ingenjörbrigadgeneral Ylitalo har tidigare tjänstgjort bland annat som HX-jaktplansprojektets materielprojektchef, sektorchef och avdelningschef för Systemcentret samt avdelningschef för Flygvapnets materielverk.

Logistikverket är grundat 2015 och ansvarar för Försvarsmaktens materielanskaffningar, truppernas, personalens och systemens prestationsförmåga samt materielens användbarhet. Logistikverket sysselsätter över 2 200 personer och har verksamhet över hela landet.

 

Curriculum Vitae 
Generalmajor Jari Mikkonen 
Ingenjörbrigadgeneral Juha-Matti Ylitalo