Hoppa till innehåll

Generallöjtnant Janne Jaakkola blir kommendör för Försvarsmakten

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 31.1.2024 14.00 | Publicerad på svenska 31.1.2024 kl. 15.01
Pressmeddelande

Republikens president Sauli Niinistö har onsdagen den 31 januari 2024 utnämnt generallöjtnant Janne Jaakkola till tjänsten som kommendör för Försvarsmakten för tiden 1.4.2024–31.3.2029. Den nuvarande kommendören, general Timo Kivinen övergår till reserven den 31 mars 2024.

Generallöjtnant Janne Jaakkola (f. 1967) har fungerat som Försvarsmaktens strategichef sedan 2023. Tidigare tjänstgjorde Jaakkola bland annat som planeringschef och logistikchef vid Huvudstaben, bataljonskommendör och chef för specialoperationsavdelningen (EUBG) vid Uttis jägarregemente, adjutant hos kommendören för Försvarsmakten åren 2004–2007 samt i krishanteringsuppgifter i Afghanistan och Kosovo. Jaakkola avlade generalstabsofficerskursen i Norge och utexaminerades som generalstabsofficer från Försvarshögskolan 2001. Han befordrades till generallöjtnant år 2023.

– Att vara kommendör för Försvarsmakten är ett hedersuppdrag och innebär ett betydande förtroende från statsledningen. Ansvaret som är förknippat med uppgiften understryks av det utmanande läget i vår verksamhetsmiljö. I nuläget ligger fokus dock på att sköta den nuvarande uppgiften. Frågor som gäller den kommande perioden som kommendör kommer att behandlas i sinom tid, konstaterar generallöjtnant Jaakkola.

Generallöjtnant Jaakkolas Curriculum Vitae

´