Hoppa till innehåll

General Kivinen: spetsprestationsförmågor inom modern teknologi och en bred reserv utgör en fungerande helhet

Försvarsmakten
20.9.2021 9.17
Pressmeddelande

Försvarsmaktens kommendör general Timo Kivinen lyfte upp förnyelsen av lokalförsvaret och en vidsträckt påverkan vid öppningen av den 237 riksomfattande försvarskursen i Helsingfors den 20 september 2021.

Den senaste tidens kriser och säkerhetstillbud understryker behovet av ett självständigt försvar. Vi finländare har ett ansvar att upprätthålla vårt lands försvarsförmåga och kristolerans i händelse av en kris, konstaterade Kivinen. 

Statsrådets försvarsredogörelse, som publicerades i september, drar upp linjerna för hur Finlands försvarsförmåga skall upprätthållas och utvecklas under det här årtiondet. Allt mer mångfacetterade hot förutsätter såväl prestationsförmågor av hög beredskap som baserar sig på moderna teknologi som en på värnplikt baserad bred reserv. General Kivinen lyfte särskilt fram förnyelsen av lokalförsvaret.

- I och med förnyelsen breddas lokalförsvarets uppgiftsfält och beredskapsnivån stiger. Dessutom understryks betydelsen av myndighetssamarbetet och reservisternas roll då vi bereder oss för undantagstillstånd. Förnyelsen stärker vår förmåga att förebygga och avvärja också en vidsträckt påverkan i hela landet.

En bred vidsträckt skadlig påverkan kan verkställas inte bara genom traditionell militär kraft. I dagens värld blir diplomatisk, ekonomisk, information- ja cyberpåverkan vardag. Då antalet medel ökar blir samhället allt mer sårbart.

- Den praktiska vardagen är alt mer beroende av el, information och digitala system, bara för att nämna några exempel. Finlands modell för övergripande säkerhet är ett bra koncept för att motverka vidsträckt påverkan.

Försvarsmaktens kommendörs tal i sin helhet (i huvudsak på finska)

Inspelning av försvarskursens öppning