Hyppää sisältöön

Kenraali Kivinen: modernin teknologian kärkisuorituskyvyt ja laaja reservi yhdessä muodostavat toimivan kokonaisuuden

Puolustusvoimat
20.9.2021 9.17
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen nosti esille erityisesti paikallispuolustuksen uudistamisen sekä laaja-alaisen vaikuttamisen 237. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä 20.9.2021.

Viimeaikaiset kriisit ja turvallisuustapahtumat korostavat itsenäisen puolustuskyvyn merkitystä. Meidän suomalaisten vastuulla on ylläpitää maamme puolustusvalmius ja kriisinsietokyky pahimpienkin kriisien varalle, totesi Kivinen.

Syyskuun alkupuolella julkaistussa Valtioneuvoston puolustusselonteossa linjataan Suomen puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen päälinjat tällä vuosikymmenellä. Yhä monitahoisemmat uhat vaativat niin moderniin teknologiaan perustuvia korkean valmiuden suorituskykyjä kuin asevelvollisuuteen perustuvaa laajaa reserviä. Kenraali Kivinen nosti esille selonteosta erityisesti paikallispuolustuksen uudistamisen. 

- Uudistuksen myötä paikallisjoukkojen tehtäväkenttä laajenee ja vaatimustaso nousee, minkä lisäksi viranomaisyhteistyön merkitys ja reserviläisten rooli korostuvat poikkeusoloihin varautumisessa. Uudistus vahvistaa kykyämme ennaltaehkäistä ja torjua myös laaja-alaista vaikuttamista koko maan alueella. 

Laaja-alaisen vahingollisen vaikuttamisen keinovalikoima ei rajoitu ainoastaan perinteiseen sotilaalliseen voimankäyttöön. Nykymaailmassa diplomaattinen, taloudellinen, informaatio- ja kybervaikuttaminen arkipäiväistyvät. Keinovalikoiman kasvaessa yhteiskunnista tulee entistä haavoittuvaisempia.

- Käytännön arki on yhä riippuvaisempaa sähköstä, informaatiosta ja digitaalista järjestelmistä – nämä vain esimerkkeinä mainiten. Suomen kokonaisturvallisuuden malli on konseptina hyvä vastine laaja-alaista vaikuttamista vastaan.

Puolustusvoimain komentajan puhe kokonaisuudessaan

Tallenne maanpuolustuskurssin avajaisista