Hoppa till innehåll

General Kivinen: Finlands försvar skall svara mot verksamhetsomgivningens krav och utveckling

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 8.11.2021 12.43 | Publicerad på svenska 8.11.2021 kl. 15.27
Pressmeddelande

Enligt Försvarsmaktens kommendör, general Timo Kivinen svarar Finland på varje utnyttjande av militär kraft, och förebygger hot om det, genom en tillräcklig militär prestationsförmåga, försvarsvilja och samhällets förmåga att stöda försvaret med alla medel.

Syftet med Försvarsmaktens dagliga verksamhet och utvecklingsarbete är att vi kan förebygga en militär kris på finländskt område. Det här betyder en fortlöpande förmåga att trygga och försvara den territoriella integriteten, beredskapsenheter färdiga att agera, avståndsverkande tröskelarrangemang, samt ett helhetsinriktat territorialförsvar som bygger på en bred reserv, konstaterade general Kivinen på den 238:nde nationella Försvarskursen måndagen den 8 november 2021.

I försvarsredogörelsen från 2017 slogs fast att Marinens och Flygvapnets strategiska förmågeprojekt har en central betydelse för Finlands försvarsförmåga under årtionden framåt. 

- Med Flottilj 2020-projektet ersätts de fartyg som tas ur bruk och tryggas Marinens förmåga att uppfylla sin uppgift. Tillsammans med kustförbanden garanterar Marinens nya fartyg att Finlands sjöförsvar också i framtiden behärskar de havs- och kustområden som är viktiga för dess verksamhet. Jaktplanens kontroll över luftrummet, både i tid och rum, skyddar Arméns och Marins kamp. Dessutom ger de nya jaktplanen underrättelse- och spaningsdata och eldskydd i varje del av Finland.

Luftförsvaret och Armén utvecklas konsekvent samtidigt som de strategiska förmågeprojekten.

- Vi utvecklar luftvärnet som en integrerad del av luftförsvaret. Genom det som är i gång får luftvärnets en bredare höghöjdsluftvärnsförmåga och bredare räckvidd. Under det här årtiondet utvecklas Armen, särskilt då det gäller rörlighet. Under följande årtionde kommer en betydande del av Arméns material att komma till sin livscykels ända, vilket betyder att en bredare förnyelse av Armén blir aktuell. 

En stark försvarsförmåga bygger inte vara på den materiella prestationsförmågan, utan också på personalens kunnande på att verksamhetsreglerna svarar mot de krav som säkerhetsomgivningen ställer.

- Under de senaste åren har vi koncentrerat oss på att utveckla verksamhetsformer som har att göra med beredskapen. Vi har nu en bättre förmåga att reglera vår egen beredskap i enlighet med vad som näromgivningens militära aktivitet förutsätter. 

Försvarmaktens kommendörs tal i sin helhet (i huvudsak på finska)
Försvarshögskolans YouTube: videoupptagning av Försvarskursens öppning