Hoppa till innehåll

General Jaakko Valtanen välsignades med militära hedersbetygelser

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 8.2.2024 15.46
Pressmeddelande

Torsdagen den 8 februari förrättades välsignelseceremonin för den tidigare kommendören för Försvarsmakten, general Jaakko Valtanen, i Hagalunds kyrka i Esbo.

General Jaakko Valtanen, som var kommendör för Försvarsmakten 1983–1990, avled onsdagen den 17 januari. Vid begravningen bars kistan av generaler och amiraler och välsignelsen förrättades av fältbiskop Pekka Asikainen. Kommendören för Försvarsmakten, general Timo Kivinen höll minnestalet vid evenemanget.

I sitt minnestal beskrev general Kivinen Valtanens militära karriär, som varade i över fem decennier, som färgad av kriser. Karriären började när Valtanen anmälde sig som frivillig först till vinterkriget och sedan till fortsättningskriget. Som ung löjtnant arbetade han med minröjningsuppgifter, varefter hans karriär fortsatte i brigadtjänstgöring och militärskolor fram till början av 1960-talet. Efter krigen verkade framtiden oviss och de internationella kriserna ansträngde stämningen. I sitt minnestal sade general Kivinen att Valtanen i egenskap av adjutant hos kommendören för Försvarsmakten noggrant hade följt tvisten om Sovjetunionens utplacering av missiler på Kuba. Innan Valtanen blev kommendör för Försvarsmakten var han chef för Huvudstabens informationsavdelning och kommandochef för Huvudstaben.

I sitt minnestal lyfte general Kivinen fram att Valtanen hade modet att genomföra reformer som var före sin tid. Valtanen var kommendören som byggde samhälleliga relationer, betonade vikten av att jobba för hela Försvarsmaktens bästa, och – enligt general Kivinen – ville fördjupa det nordiska samarbetet ”nästan som om han kunde se in i framtiden”.

Efter att ha flyttat till reserven fortsatte Valtanen att vara en aktiv konversatör och tankeväckare i frågor som var viktiga för honom. General Kivinen mindes att han diskuterade försvarsfrågor med Valtanen så sent som i december. Han konstaterade också att Valtanen på ett föredömligt sätt har uppmuntrat och stött sina anhängare och uttryckt sitt stöd för Försvarsmakten i frågor som har blivit en del av den bredare offentliga debatten. Detta är också fallet med Natomedlemskapet.

I slutet av sitt minnestal beskrev general Kivinen Valtanen som en punktlig, korrekt och människoorienterad officer och kommendör. Valtanen var familjeorienterad under hela sin karriär och tog hand om sina nära och kära; hustru, barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

I sitt minnestal sade general Kivinen att Valtanen bedömde dagens fosterländskhet för republikens president på självständighetsdagen 2020. General Valtanen konstaterade att han tror att "dagens generation och unga förstår att en liten människa i ett litet land inte kan uppnå särskilt mycket i livet. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket som är värdefullt för oss alla."

Valtanen var också aktiv i veteranernas arbete. Han var den sista officeren i Försvarsmaktens tjänst som bar veteranernas eklövsemblem på sin vapenjacka.

´