Hoppa till innehåll

Förundersökningen gällande osaklig behandling av beväringar vid Kustbrigadens har slutförts

Huvudstaben
Utgivningsdatum 23.5.2023 12.00
Pressmeddelande

Huvudstaben har gjort en förundersökning i ett fall där flera yrkessoldater som tjänstgör vid kustbrigaden är misstänkta. På basis av förundersökningen finns det skäl att misstänka att beväringar som står under deras befäl och personer som fullgör frivillig militärtjänst för kvinnor har behandlats osakligt. Förundersökningen utredde 19 olika gärningar som ägde rum mellan juni och oktober 2022.

Totalt sju personer misstänkta för brott har förhörts under förundersökningen. De misstänkta brotten är missbruk av förmansställning, tjänstebrott, olaga hot, misshandel och ringa misshandel. I förundersökningen förhördes sammanlagt 44 beväringar och personer som fullgjort frivillig militärtjänst för kvinnor.

Detta har främst inneburit olämpligt bemötande och språk under utbildning och övningar. I ett fåtal fall finns det anledning att misstänka att enskilda personer har hotats med våld och även utsatts för våld.

Förundersökningen är nu klar och ärendet har överförts till chefen för Kustbrigaden, som begärt utredningen, som beslutar om ärendet ska överlämnas till åklagaren för åtalsprövning. Jouni Peiponen och Eero Salo, distriktsåklagare vid åklagardistriktet i Södra Finland, har utnämnts till åklagare.

´