Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens kommendör till Natos militärkommittés möte i Estland

Utgivningsdatum 16.9.2022 12.01
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen, deltar i mötet mellan befälhavarna för JEF-ländernas väpnade styrkor fredagen den 16 september och i Natos militära kommittés möte i Tallinn i Estland den 16–18 september.

Vid militärkommitténs möte deltar försvarscheferna för Natos medlemsländer och nu för första gången försvarscheferna för Finlands och Sveriges försvarsmakt som observatörsmedlemmarna i hela programmet. Förutom försvarsmaktens kommendör deltar Finlands militärrepresentant i EU och Nato, generalmajor Mikko Heiskanen, i mötena.

Vid ett möte i Natos militära kommitté kommer försvarscheferna att diskutera alliansens militärstrategiska utveckling och diskutera genomförandet av besluten från Natos toppmöte i Madrid. Befälhavarna kommer också att diskutera Natos pågående operationer och uppgifter, såsom Natos operationer i Irak (NMI) och Kosovo (KFOR), där också Finland deltar. (Tilläggsuppgifter om mötet: https://www.nato.int/cps/sn/natohq/news_206916.htm)

Militärkommittén (MC) ansvarar för Natos högsta militära beslutsfattande och förbereder militära råd för Nordatlantiska rådet (NAC). Tillsammans med Nordatlantiska rådet är militärkommittén ett av alliansens viktigaste arbetsorgan. Kommittén sammanträder regelbundet med företrädare för medlemsstaternas väpnade styrkor och tre gånger om året med befälhavarna för de väpnade styrkorna. Ordföranden för Natos militära kommitté är den högsta militära personen i försvarsalliansen.

Fredagen den 16 september deltar general Kivinen i ett möte med befälhavarna för JEF:s väpnade styrkor i Estland. (Mer information om JEF-samarbetet: https://puolustusvoimat.fi/internationell-verksamhet/jef-samarbetet)

´