Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens kommendör till Natos militärkommittés möte i Bryssel

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 18.1.2023 8.00 | Publicerad på svenska 18.1.2023 kl. 8.34
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen medverkar 18 - 19 januari i Natos militärkommittés möte i Bryssel i Belgien.

Vid militärkommitténs möte deltar befälhavarna för Natos medlemsländer och kommendörerna för det finska och svenska försvaret.

På mötet diskuteras bland annat alliansens säkerhetsutmaningar och utvecklingen av försvarsförmågan. Det kommer också att föras diskussioner om situationen för kriget i Ukraina och om biståndet till Ukraina.

Tilläggsuppgifter om mötet: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_210397.htm 

Militärkommittén (Military Committee, MC) ansvarar för Natos högsta militära beslutsfattande och förbereder militär rådgivning för Nordatlantiska rådet (NAC). Militärkommittén, tillsammans med Nordatlantiska rådet, är en av alliansens viktigaste arbetsorgan. Kommittén sammanträder regelbundet med företrädare för medlemsstaternas väpnade styrkor och tre gånger om året med befälhavarna för de väpnade styrkorna. Ordföranden för Natos militära kommitté är den högsta militärpersonen i alliansen.

´