Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens kommendör till Bryssel

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 17.1.2024 8.00
Pressmeddelande

Kommendören för Försvarsmakten, general Timo Kivinen, deltar i Natos militärkommittés (Military Committee, MC) möte i Bryssel 17–18 januari 2024. Under sitt besök deltar han också i en sammankomst mellan försvarscheferna för JEF-ländernas väpnade styrkor (Joint Expeditionary Force).

I militärkommitténs möte deltar försvarscheferna för Natos medlemsländer och överbefälhavaren för den svenska försvarsmakten. Vid mötet kommer alliansens gemensamma försvar och dess utveckling samt teman som är strategiskt viktiga för alliansen att diskuteras.

Under diskussionerna kommer man att fördjupa sig ingående i olika teman, såsom framskridandet av de planer som godkändes på toppmötet i Vilnius 2023, försvarsindustrin, hur man kan förbereda sig på olika hot samt kriget i Ukraina och det stöd man kan erbjuda Ukraina. Dessutom behandlas det globala säkerhetsläget under mötet och man förbereder sig på det kommande toppmötet som ordnas i Washington D.C. i juli.

I samband med militärkommitténs möte kommer det att ordnas en presskonferens, som streamas i direktsändning från Natos webbsidor. På webbsidorna kan man också bekanta sig med ett mer detaljerat program för evenemanget.

I anslutning till militärkommitténs möte deltar general Kivinen i en sammankomst för försvarscheferna för JEF-ländernas väpnade styrkor, under vilken man bl.a. diskuterar JEF-samarbetets utveckling och det stöd som ska ges till Ukraina.

Militärkommittén (Military Committee, MC) ansvarar för Natos högsta militära beslutsfattande och förbereder militär rådgivning för de beslut som fattas av Nordatlantiska rådet och kärnplaneringsgruppen samt ger råd till Natos två strategiska kommendörer. Militärkommittén är, efter Nordatlantiska rådet, ett av alliansens viktigaste arbetsorgan. Kommittén sammanträder regelbundet med företrädare för medlemsstaternas väpnade styrkor och tre gånger om året med försvarscheferna. Ordföranden för Natos militära kommitté är den högsta militärpersonen i alliansen.

Med JEF (Joint Expeditionary Force) avses den multinationella grupp av länder under ledning av Storbritannien, som Finland anslöt sig till 2017. JEF-samarbetet har som målsättning att utveckla deltagarländernas militära beredskap, förebygga olika kriser samt vid behov agera tillsammans i en krissituation. JEF har kapacitet att på ett smidigt och mångsidigt sätt stöda Natos, EU:s eller FN:s verksamhet. Tyngdpunkten för JEF:s verksamhet befinner sig på Östersjön, Nordatlanten och i det arktiska området.

Som ett tecken på sitt engagemang i Östersjöområdets säkerhet beslöt JEF-ländernas försvarsministrar i december 2023 att öka ländernas övervakning av och närvaro i Östersjöområdet för att effektivera skyddandet av undervattensinfrastruktur. Också den gemensamma övningsverksamheten är aktiv.

Länk till Natos pressmeddelande om mötet i Militärkommittén

´