Hyppää sisältöön

Puolustusvoimain komentaja Brysseliin

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 17.1.2024 8.00
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen osallistuu Naton sotilaskomitean (Military Committee, MC) kokoukseen Brysselissä 17.–18. tammikuuta 2024. Vierailunsa aikana hän ottaa osaa myös JEF-maiden (Joint Expeditionary Force) asevoimien komentajien tapaamiseen.

Sotilaskomitean kokoukseen osallistuvat Naton jäsenmaiden ja Ruotsin puolustusvoimien komentajat. Tapaamisen aikana käydään keskusteluja liittouman yhteisestä puolustuksesta ja sen kehittämisestä sekä liittouman kannalta strategisesti tärkeistä aiheista.

Keskusteluissa tullaan syventymään laajasti eri teemoihin, kuten Vilnan huippukokouksessa 2023 hyväksyttyjen suunnitelmien etenemiseen, puolustusteollisuuteen, erilaisiin uhkiin varautumiseen sekä Ukrainan sotaan ja Ukrainalle tarjottavaan tukeen. Lisäksi kokouksessa käsitellään maailmanlaajuista turvallisuustilannetta ja valmistaudutaan heinäkuussa Washington D.C.:ssä järjestettävään huippukokoukseen.

Sotilaskomitean kokouksesta järjestetään lehdistötilaisuus, joka striimataan suorana Naton verkkosivuilta. Verkkosivuilta voi myös tutustua tilaisuuden tarkempaan ohjelmaan.

Sotilaskomitean kokouksen yhteydessä kenraali Kivinen osallistuu JEF-maiden asevoimien komentajien kokoukseen, jossa keskustellaan muun muassa JEF-yhteistyön kehittämisestä ja Ukrainalle annettavasta tuesta.

Sotilaskomitea (Military Committee, MC) vastaa Naton ylimmästä sotilaallisesta päätöksenteosta ja valmistelee sotilaalliset neuvot Naton neuvoston ja ydinsuunnitteluryhmän päätöksille sekä antaa neuvoja Naton kahdelle strategiselle komentajalle. Sotilaskomitea on Naton neuvoston jälkeen puolustusliiton tärkeimpiä työskentelyelimiä. Komitea tapaa säännöllisesti jäsenmaiden asevoimien edustajia ja kolmesti vuodessa asevoimien komentajia. Naton sotilaskomitean puheenjohtaja on puolustusliiton korkein sotilashenkilö.

JEF:llä (Joint Expeditionary Force) tarkoitetaan Iso-Britannian johtamaa monikansallista maaryhmää, johon Suomi liittyi vuonna 2017. JEF-yhteistyön päämääränä on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia, ennaltaehkäistä erilaisia kriisejä sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteessa. JEF kykenee tukemaan joustavasti ja monipuolisesti Naton, EU:n tai YK:n toimintaa. JEF:n toiminnan painopiste on Itämerellä, Pohjois-Atlantilla ja arktisella alueella.

Yhtenä osoituksena Itämeren alueen turvallisuuteen sitoutumisesta JEF-maiden puolustusministerit päättivät joulukuussa 2023 maiden lisäävän valvontaa ja läsnäoloa Itämeren alueella vedenalaisen infrastruktuurin suojaamisen tehostamiseksi (puolustusministeriö: ”JEF-maat lisäävät valvontaa ja läsnäoloa Itämerellä”). Myös yhteinen harjoitustoiminta on aktiivista. Syyskuussa 2023 JEF-maiden hävittäjät harjoittelivat yhteistoimintaa Suomessa Ilmavoimien pääsotaharjoituksessa (”Vahvempia yhdessä: JEF-maiden hävittäjät harjoittelivat yhteistoimintaa Suomessa”).

Linkki Naton tiedotteeseen sotilaskomitean kokouksesta 

´