Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens kommendör till Bryssel

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 10.5.2023 8.00
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen, deltar i Natos militärkommittés möten den 10 maj och Europeiska unionens militära kommitté den 11 maj i Bryssel.

I Natos militärkommittés möte deltar försvarscheferna för Natos medlemsländer och överbefälhavaren för den svenska försvarsmakten. Vid mötet i Europeiska unionens militärkommitté kommer befälhavarna för EU:s medlemsstaters försvarsmakt att närvara. Vid mötena behandlas aktuella frågor som gäller säkerhetsläget och försvaret. Kommendören för försvarsmakten har också bilaterala möten i samband med mötena.

Vid försvarsmaktens möten och sammankomster deltar också generallöjtnant Kim Jäämeri, som fungerar som Finlands militärrepresentant i Europeiska unionen och Nato, samt ställföreträdande militära representanter och experter som arbetar vid Finlands Nato- och EU-beskickningar.

Natos militärkommitté (Military Committee, MC) ansvarar för Natos högsta militära beslutsfattande och förbereder militära råd för Nordatlantiska rådet (NAC). Militärkommittén, tillsammans med Nordatlantiska rådet, är ett av alliansens viktigaste arbetsorgan. Kommittén sammanträder regelbundet med företrädare för medlemsstaternas väpnade styrkor och tre gånger om året med befälhavarna för de väpnade styrkorna. Ordföranden för Natos militärkommitté är den högsta militärpersonen i alliansen.

Europeiska unionens militärkommitté (European Union Military Committee, EUMC) leder all EU:s militära verksamhet, särskilt planeringen och genomförandet av militära uppgifter och operationer inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och utvecklingen av militära resurser. Kommittén lämnar militära bidrag till EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik och utfärdar rekommendationer i militära frågor.

´