Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens huvudkrigsövning inleds i maj

Försvarsmakten 22.4.2021 15.15
Pressmeddelande

Försvarsmaktens huvudkrigsövning under våren 2021 genomförs på grund av coronavirussituationen som tre delövningar på olika håll i Finland. Också vårens övriga slutövningar genomförs till följd av pandemiläget genom specialarrangemang.

Under Försvarsmaktens huvudkrigsövning som arrangeras vartannat år övas samverkan mellan de olika försvarsgrenarna, eldanvändning, logistiska arrangemang och ledarskap samt samverkan med Gränsbevakningsväsendet. Under huvudkrigsövningen testas de värnpliktigas kunnande som en del av större trupphelheter. I varje delövning deltar trupper från flera försvarsgrenar och olika truppförband samt aktörer från olika delar av Försvarsmaktens organisation.

Den största delövningen under Försvarsmaktens huvudkrigsövning är Arméns Northern Forest 21, som ordnas i Rovajärvi, Sodankylä och Kittilä 17.5 – 3.6. Övningens totala styra uppgår till ca 7 000 personer, av vilka ca 2 000 är reservister.

Delövningen Ritva 21, som leds av Marinstaben arrangeras under tiden 26.5 – 2.6 på Finska viken och Skärgårdshavet samt på kustområdet utanför Nyland. Övningen syns och hörs också i Satakunta, Egentliga Finland, Birkaland och Nyland.

Flygvapnet stöder vårens delövningar som leds av Armén och Marinen med flyginsatser. På grund av coronaläget flyttas Flygvapnets delövning Touko 21 till hösten, veckorna 39–40, då den genomförs som luftoperationsövningen Ruska 21.

Flygvapnet ordnar flygövningen Ilmataktiikka 21 under tiden 23. – 28.5.  I övningen deltar över 30 luftfartyg. Under övningen som huvudsakligen genomförs av avlönad personal stöder man sig på baserna i Rovaniemi, Rissala, Oulunsalo, Tikkakoski och Birkala. Slutövningarna för Flygvapnets beväringar verkställs så att övningarna äger rum i mindre helheter i truppförbanden.

Förutom huvudkrigsövningarna ordnar Försvarsmakten andra slutövningar, av vilka de mest betydande är Arméns övning för mekaniserade trupper Nuoli 21 i Niinisalo 26.5 – 3.6 och luftförsvars-övningen 1/21 (IPH 1/21) i Lochteå 17 – 27.5. I båda övningarna deltar förutom avlönad personal och beväringar ca tvåhundra reservister.

Försvarsmaktens logistikverk ansvarar för arrangemangen av det logistiska stödet till huvudkrigsövningens delövningar och slutövningarna. Den största logistikövningen är övningen LOGEX 21 North under ledning av 3.Logistikregementet. LOGEX 21 stöder Arméns och Flygvapnets trupper samtidigt under flera övningar på olika håll i Finland.

I vårens krigsövningar deltar många reservistutbildare som är verksamma inom Förvarsutbildningsföreningen (MPK). Försvarsmakten stöder frivilliga utbildningsevenemang som arrangeras av Försvarsutbildningsföreningen på olika håll i Finland. På Försvarsutbildningsföreningens kurser förbättras reservisternas militära färdigheter och beredskap att delta i Försvarsmaktens frivilliga övningar och repetitionsövningar. Ytterligare uppgifter om kurserna finns i Försvarsutbildningsföreningens utbildningskalender. Utbildningarna genomförs inom ramen för coronarestriktionerna.

Vid planeringen av krigsövningarna följer man med hur epidemiläget utvecklas och verkställandet granskas och övervägs ännu från fall till fall. Under övningarna fäster man särskild vikt vid hälsosäkerheten samt vid ett noggrant iakttagande av coronaanvisningarna. Ändringar i övningsverksamheten är möjliga. Armén, Marinen och Flygvapnet informerar noggrannare om huruvida övningarna kan verkställas närmare den tidpunkt då de ska genomföras.

På Försvarsmaktens COVID-19-sidor finns ytterligare information och anvisningar för beväringar och reservister i anslutning till coronaviruset.

´