Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens deltagande i operationen Resolute Support i Afghanistan upphör

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 25.5.2021 10.46
Pressmeddelande
Rauhanturvaaja Afganistanissa

Enligt ett beslut av NATO den 30 april 2021 avslutas den NATO-ledda operationen i Afghanistan. På grund av beslutet på operativ nivå kommer även finländarnas verksamhet i Afghanistan att avslutas och de återstående trupperna hemförlovas. Den första delen av personalen återvänder till Finland i dag, den 25 maj och resten under vecka 23.

Finland har deltagit i uppdraget i Afghanistan sedan 2002. ISAF- och RSM-operationerna har utvecklat de afghanska säkerhetsmyndigheternas kompetens och förmåga på alla nivåer i organisationen. Under RSM-operationen har särskilt den afghanska administrationens verksamhet utvecklats som en del av fredsprocessen i Afghanistan och återuppbyggnaden av samhället.

Operationen Resolut Support Mission inleddes i Afghanistan den 1 januari 2015. Finland har medverkat i operationen sedan starten. Till operationens uppdrag hörde att stödja den afghanska regeringen för att uppnå och upprätthålla en säker miljö för återuppbyggnaden av landet och stärka de demokratiska strukturerna. Till uppgiften hörde också att säkerställa administrativ transparens, ansvar och tillsyn samt att stödja administrativa processer inom områden som bildandet av trupper, personalförvaltning och personalutveckling. Operationens stöd riktades till ministerier, administration och säkerhetsmyndigheter på hög nivå. Operationens uppdrag innefattade inte deltagande i stridsaktiviteter.

Finlands ISAF-förluster uppgår till 2 döda och 15 skadade. Mer än hälften av de skadade har återvänt tjänstgöring eller ånyo sökt tjänstgöring. Under RSM-operationen sedan 2015 har det inte skett några förluster 

Deltagandet i krishanteringsinsatser är en del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och bygger på politiska riktlinjer och är en av försvarsmaktens fyra lagstadgade uppgifter.