Hoppa till innehåll

Försvarsmakten avbryter upphävandet av coronarestriktionerna

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 28.12.2021 10.52 | Publicerad på svenska 31.12.2021 kl. 8.41
Pressmeddelande

Den 22 december 2021 införde statsrådet den så kallade nödbromsmekanismen. Därför skärps även coronavirusrestriktionerna inom försvarsmakten och upphävandet av coronavirusrestriktionerna som genomförs i truppförbanden efter lokalt gottfinnande upphävs omedelbart.

Alla enheter kommer att återgå till de arrangemang som gäller före början av november, då försvarsmakten började avveckla restriktionerna på ett ordnat och gradvist sätt. Genom att återinföra restriktionerna bibehåller försvarsmakten sin försvarskapacitet och tryggar värnpliktigas och personalens hälsosäkerhet.

De truppförband som utbildar beväringar kommer att fortsätta att planera och differentiera utifrån de goda erfarenheter som erhållits under coronapandemin. I den kohortmodell som används är beväringarna indelade i tre avdelningar, som var och en i sin tur är på permission, följt av en utbildningsperiod. Beväringar som tillhör olika grupper interagerar inte med varandra inom garnisonerna. Gruppindelningen möjliggör enheternas beredskaps- och utbildningsvillkor och upprätthållande av funktionskapaciteten.

Försvarsmaktens huvudstab kommer att meddela separat när upphävandet av coronavirusrestriktionerna kan återupptas.