Hoppa till innehåll

Försvarsmakten anslöt sig till Förenta staternas nationalgardes samarbetsprogram – samarbetet konkretiseras i form av utbildnings- och övningssamarbete

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 2.5.2024 16.08
Pressmeddelande

Försvarsminister Antti Häkkänen och guvernören i delstaten Virginia, Glen Youngkin, undertecknade 2.5.2024 en intentionsförklaring (Letter of Intent) mellan försvarsministeriet och partnerskapsdelstaten Virginias nationalgarde. I och med intentionsförklaringen inleds samarbetet mellan Försvarsmakten och nationalgardet i delstaten Virginia.

Samarbetsprogrammet ger Försvarsmakten nya möjligheter till övningsverksamhet, utbildning, fördjupat samarbete mellan olika sektorer och utveckling av kunnandet. Det gynnar även Finlands och Förenta staternas mål för det bilaterala försvarssamarbetet och fungerar således för sin del även som ett stöd för Natos planer.  

- Försvarssamarbetet mellan Förenta staterna och Finland är redan nu starkt, och idag tar vi det ett steg vidare. Förenta staternas nationalgarde och Virginia är bekanta för oss sedan tidigare, men nu har vår relation befästs officiellt i och med partnerskapsprogrammet. För Finlands försvarsmakts del väntar jag med iver på samarbetet med armén och flygvapnet inom nationalgardet i Virginia, konstaterar kommendören för Försvarsmakten, general Janne Jaakkola

Undertecknandet av avtalet inleder den gemensamma planeringen mellan Försvarsmakten och Virginias nationalgarde. Ett närmare utbildnings- och övningssamarbete inleds under 2025. Samarbetet sker i första hand mellan armén och flygvapnet samt inom cyberförsvaret. Den centrala samarbetsformen utgörs av utbildnings- och övningssamarbete. 

- Vårt samarbete sker naturligtvis inte i ett vakuum. Det är en del av en större helhet, ett led i effektiveringen av det bilaterala och multilaterala samarbetet med Förenta staterna, beskriver general Jaakkola. 

Till nationalgardenas samarbetsprogram hör 106 länder  

Nationalgardenas samarbetsprogram (National Guard State Partnership Program) grundades 1993. Idag har nationalgardena cirka 106 partnerländer i Europa, Sydamerika, Afrika och Asien. Av Finlands grannländer anslöt sig Norge till SPP-programmet i februari 2023. Dess partnernationalgarde är Minnesota. Av de övriga länderna inom Finlands närområde är Estlands partnernationalgarde Maryland, Lettlands Michigan och Litauens Pennsylvania.

Förenta staternas nationalgarden utgör en del av reserven inom försvarsmakten 

Förenta staternas nationalgarden (National Guard) är trupper som lyder under delstatsguvernörerna och som används för regionala räddnings-, evakuerings- och skyddsuppgifter. Nationalgardena utgör en del av reserven inom Förenta staternas försvarsmakt. Delstaternas nationalgarden har en sammanlagd styrka om cirka 340 000 armé- och cirka 107 000 flygvapensoldater.

Nationalgardet i Virginia är en del av Förenta staternas nationalgarde. Dess högkvarter ligger i delstaten Virginias huvudstad, Richmond. Guvernören i delstaten Virginia, Glen Youngkin är högste befälhavare för delstatens nationalgarde. Nationalgardet leds av generalmajor James W. Ring. 

´