Hoppa till innehåll

Försvaret angår alla

Press- och informationsavdelningen
Utgivningsdatum 28.6.2021 10.00 | Publicerad på svenska 28.6.2021 kl. 10.02
Pressmeddelande

”Försvarsmakten har alltid varit en organisation med stor mångfald”, påminner Försvarsmaktens personalchef, generalmajor Vesa Virtanen, i Försvarsmaktens senaste blogginlägg.

Redan för över tio år sedan genomförde Försvarsmakten en kampanj med temat: "eri tausta, sama tahti” för att identifiera mångfald och enligt Virtanen är det temat fortfarande aktuellt idag.

Virtanen lyfter i sitt inlägg fram att i väpnade konflikter är likabehandling och medborgerliga rättigheter ofta bland de första som kränks. I ljuset av denna verklighet är det ännu viktigare att Försvarsmakten förbinder sig att främja jämställdhet och likabehandling. Det är speciellt viktigt att försvara demokrati, yttrandefrihet och mångfald. Enligt Virtanen har vi all orsak att vara stolta över att vi har byggt ett Finland som är fritt och säkert för olika typer av människor: ”Prideveckan som pågår som bäst är ett uttryck för att vi tillsammans kan bygga ett Finland där vi alla är jämlika”. 

Försvarsmakten har redan länge jobbat för att främja jämställdhet och likabehandling, men än finns det jobb kvar att göra. I praktiken sker arbetet med att främja jämställdhet och likabehandling genom förmännens arbete, utbildning och kommunikation samt en plan för jämställdhet och likabehandling. Vid förvaltningsenheterna funderar man på lokal nivå på vilka brister som förekommer i jämlikhets- och likabehandlingsfrågor och hur dessa kan åtgärdas.

Virtanen poängterar att det även i framtiden är viktigt att Försvarsmakten finns till för alla finländare: ”som en del av det finländska samhället vill vi genom vår verksamhet utöver försvarsförmågan även stärka många positiva samhälleliga effekter. Att främja värderingar som jämställdhet och likabehandling stärker också finländarnas förtroende för Försvarsmakten och främjar därmed även målsättningarna för vårt militära försvar och vårt lands säkerhet. Försvaret angår alla”.

Generalmajor Vesa Virtanens bloggtext (på finska) kan du läsa här