Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien blogi

Tällä sivulla Puolustusvoimien kenraalikunta ja asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista puolustukseen ja Puolustusvoimiin liittyvistä asioista.

Blogin kirjoittajat avaavat lukijoille Puolustusvoimien toimintaa oman toimialansa näkökulmasta. Pyrimme kertomaan vaikeistakin asioista mahdollisimman ymmärrettävästi. Kerro miten onnistuimme ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #PVblogi. 

Tutustu myös muihin organisaatiomme blogeihin:

Julkaisut aikajärjestyksessä:

Blogit

Maanpuolustus kuuluu kaikille

Julkaisupäivä 28.6.2021 9.20 Blogit

Suomen perustuslaki määrää jokaisen Suomen kansalaisen osallistumaan isänmaan puolustukseen. Maanpuolustusvelvollisuus koskee siis kaikkia - niin naisia kuin miehiä. Puolustusvoimien täyttäessä sata vuotta vuonna 2018 tästä viestittiin sloganilla "maanpuolustus kuuluu kaikille". Puolustusvoimissa on jo pitkään tehty työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, mutta työtä on vielä jäljellä.

Joka vuosi asepalvelukseen saapuu nuoria eri puolilta Suomea, eri taustoista, erilaisista elämäntilanteista ja erilaisin henkilökohtaisin ominaisuuksin. Runsas sata ulkosuomalaista aloittaa palveluksen jokaisessa saapumiserässä, eikä kaikkien varusmiesten äidinkielikään ole suomi tai ruotsi. Puolustusvoimat on aina ollut monimuotoinen yhteisö; se kokoaa eritaustaisia ihmisiä yhteen samaan tupaan ja joukkoon. Erilaisista lähtökohdista tulevat nuoret koulutetaan yhtenäiseksi joukoksi. Puolustusvoimissa on vahva kokemus siitä, että asepalvelus ehkäisee syrjäytymistä, kotouttaa ja siten vahvistaa yhteiskuntaa. Monimuotoisuudesta ollut kampanja yli kymmenen vuotta sitten teemalla: "eri tausta, sama tahti" on ajankohtainen tänäkin päivänä.

Aseellisissa konflikteissa yhdenvertaisuus ja kansalaisoikeudet ovat usein ensimmäisiä arvoja, joita loukataan. Näin näyttää tapahtuvan maissa, joissa demokratia ja kansalaisoikeudet väistyvät voimapolitiikan tieltä. Tätä taustaa vasten on entistä tärkeämpää, että Puolustusvoimat on sitoutunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen yhteiskunnassa, joka pyrkii turvaamaan kaikkien kansalaisten mahdollisimman hyvän elämän. Demokratian, sananvapauden ja monimuotoisuuden puolustaminen on tärkeää. Voimme olla aidosti ylpeitä siitä, että Suomi on rakennettu erilaisille ihmisille vapaaksi ja turvalliseksi maaksi. Nytkin käynnissä oleva Pride-viikko on osoitus siitä, että voimme rakentaa Suomea yhdessä tasavertaisina kaikkien kanssa. Puolustusvoimien tehtävä on varmistaa turvallinen maa kaikille myös tulevaisuudessa.

Tämän saavuttamiseksi pyrimme luomaan ja ylläpitämään hyvähenkisiä ja suorituskykyisiä sodan ajan joukkoja, joissa ketään ei syrjitä eikä kohdella epäasiallisesti. Ryhmäkiinteyden merkitys on tärkeää myös myönteisten palveluskokemusten muodostumisessa. Oman ryhmän tuki ja hyväksyntä vähentävät epäasiallista käyttäytymistä ja syrjintää. Tätä tavoitetta tukee myös Puolustusvoimien arvoperusta, johon kuuluvat keskeisesti oikeudenmukaisuus ja yhteistyö. Oikeudenmukaisuus on sitä, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ilman syrjintää. Yhteistyö puolestaan ilmenee yhdessä tekemisenä, toisten kannustamisena, tukemisena ja auttamisena. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen lisää hyvinvointia ja oikeudenmukaisuuden kokemuksia ja näin myös maanpuolustustahtoa, palvelusmotivaatiota ja toiminnan tehokkuutta.

Puolustusvoimissa työskentelee yli 12 000 palkattua henkilöä, joista naisia on lähes 2 400.  Lisäksi palveluksessa on päivittäin keskimäärin 17 000 varusmiestä, joista naisia on noin 700. Naisvarusmiesten määrää pyritään lisäämään tulevina vuosina. Käytännössä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tapahtuu esimiestyön, koulutuksen, viestinnän sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun avulla. Hallintoyksiköissä mietitään paikallisesti, millaisia epäkohtia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa on, ja miten näihin epäkohtiin voidaan puuttua. Toiminnan kehittämisen tavoitteet kirjataan hallintoyksiköiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin. Suunnitelmia laadittaessa otetaan huomioon myös varusmiehet.  Palkatulle henkilöstölle ja varusmiehille on laadittu ohjeet epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä siitä ilmoittamisesta. Sotilaan käsikirjassa ja Yleisessä palvelusohjesäännössä on simputuksen ja kiusaamisen ehkäisyä sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevät osiot.

Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisyä pidetään esillä ja koulutetaan säännöllisesti varusmiespalveluksen aikana. Parhaillaan sosiaalisessa mediassa on käynnissä "Särmä ei syrji" -kampanja. Sillä pyritään puuttumaan syrjintään ja madaltamaan kynnystä epäkohtien esille tuomiseksi. Kaikkien esimiesten velvollisuus on aina ottaa puheeksi, selvittää ja tarvittaessa puuttua sotilaskurinpitomenettelyn keinoin tietoon tulleisiin syrjintätapauksiin.

Meille on myös tulevaisuudessa tärkeää, että olemme jokaisen suomalaisen Puolustusvoimat. Tahdomme toiminnallamme vahvistaa osana suomalaista yhteiskuntaa puolustuskyvyn ohella myös monia myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden arvojen edistäminen vahvistaa myös kansalaisten luottamusta Puolustusvoimiin ja palvelee sotilaallisen maanpuolustuksen ja maamme turvallisuuden tavoitteita. Maanpuolustus kuuluu kaikille.

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö
Kenraalimajuri Vesa Virtanen

 
´