Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Överste Henrik Elo blir chef för Luftkrigsskolan

Huvudstaben 17.6.2019 11.46
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1.7.2019. Överste Henrik Elo har beordrats till chef för Lufkrigsskolan.

Överste Elo tjänstgör för närvarande som chef för operativa planeringssektorn på Huvudtabens operativa avdelning. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som biträdande avdelningschef för operativa avdelningen vid Flygstaben samt kommendör för 31. Jaktflygdivisionen vid Karelens flygflottilj. Han verkade som kommendör för den internationella flygberedskapsenheten åren 2013-2014.

Överste Elo avlade studier i ledarskap och internationell säkerhet i London, i kurser vid Royal College of Defence Studies 2017-2018. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2009 och han befordrades till överste år 2017.

Luftkrigsskolans nuvarande chef, överste Mikko Punnala övergår den 1 augusti till Staben för Försvarsmaktens logistikverk med uppgift att utveckla systemsektorn, underhållet och planering av utgiftsbehovet.

Överste Kari Kaakinen har beordrats till biträdande kommendör för Pansarbrigaden. Kaakinen övergår till uppdraget från uppgifter i Förenta staterna. Han har tidigare tjänstgjort bland annat vid Huvudstaben samt som kommendör för den finländsk-irländska bataljonen vid Finlands krishanteringsstyrka i Libanon.  Han befordrades till överste år 2017.

Överstelöjtnant, pedagogie doktor Pekka Halonen har beordrats till prefekt för Institutionen för ledarskap och militärpedagogik vid Försvarshögskolan. Han tjänstgör för närvarande som ledande forskare på doktrinavdelningen vid Försvarsmaktens forskningsanstalt.

Överstelöjtnant Jussi Puustinen har beordrats till biträdande avdelningschef vid Huvudstabens kommunikationsavdelning. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på Huvudstabens personalavdelning.

Eversti Henrik Elo