Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Överste Aihtia blir kommendör för Uttis jägarregemente

Huvudstaben 23.4.2019 13.07
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 maj 2019. Överste Jukka Aihtia har beordrats till kommendör för Uttis jägarregemente.

Överste Aihtia tjänstgör för närvarande vid Försvarshögskolan som chef för Magisteravdelningen. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som utbildningschef vid Arméstaben, lärare vid Försvarshögskolan samt som bataljonskommendör vid Karelska brigaden. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2001 och han befordrades till överste år 2017.

Överstelöjtnant Eero Svanberg har beordrats till chef för Magisteravdelningen vid Försvarshögskolan. Han tjänstgör för närvarande som chef för planeringssektorn på Huvudstabens utbildningsavdelning.

Överstelöjtnant Jussi Kosonen har beordrats till stabschef för Uttis jägarregemente. Han tjänstgör för närvarande som kommendör för Specialjägarbataljonen vid Uttis jägarregemente.

Överstelöjtnant Jari Kielenniva har beordrats till kommendör för Specialjägarbataljonen vid Uttis jägarregemente. Han tjänstgör för närvarande vid Säkerhetskommitténs sekretariat vid Försvarsministeriet.

Överstelöjtnant Mikko-Petteri Monola har beordrats till stabschef för Jägarbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som avdelningschef vid Staben för Markstridsskolan.

Kommendör Kaarle Wikström har beordrats till representant för kommendören för marinen vid planeringsavdelningens sektor för strategisk planering vid Huvudstaben. Han tjänstgör för närvarande som kommendör för 7. Ytstridsflottiljen vid Kustflottan.

Kommendör Mikko Lehto har beordrats till kommendör för 7. Ytstridsflottiljen vid Kustflottan. Han tjänstgör för närvarande som projektchef vid Systemcentrets projektavdelning.

Överstelöjtnant Vesa Kankare har beordrats till chef för Krishanteringscentret vid Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande vid Huvudstaben.

Major Henry Mikkonen har beordrats till kommendör för Flygteknikdivisionen vid Karelens flygflottilj. Han tjänstgör för närvarande som operationschef vid Staben för Satakunta flygflottilj.