Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

EU:s militära kommittés arbetsgruppers inofficiella möte i Helsingfors

Försvarsmakten 9.10.2019 9.13
Pressmeddelande

Finland fungerar som ordförande för Europeiska unionens råd 1.7-31.12.2019. Digitalisering och artificiell intelligens inom försvaret samt motverkande av hybridhot är försvarsförvaltningens tyngdpunktsteman under Finlands EU-ordförandeskap.

I anslutning till ordförandeperioden besöker EU:s militära kommittéers arbetsgrupper  (EU Military Committee Working Group (EUMCWG) / Headline Goal Task Force (HTF) Helsingfors 8-10.2019. I arbetsgrupperna ingår medlemsländernas i Bryssel stationerade försvars- och militärattachéer samt specialsakkunniga. Arbetsgrupperna förbereder beslutsförslag för EU:s militära kommitté.

I samband med sitt inofficiella möte i Helsingfors bekantar sig kommittéerna med Finlands försvarsmakt och totalförsvarskoncept, samt digitalisering och artificiell intelligens inom försvaret. Dessutom besöker kommittéerna Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats) samt besöker Gardesjägarregementet.