Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Informellt möte för EU:s militärkommitté i Helsingfors

Huvudstaben 9.9.2019 9.00
Pressmeddelande

Europeiska unionens militärkommitté (EU Military Committee, EUMC) besöker Helsingfors 9 - 10 september 2019 i anslutning till Finlands EU-ordförandeskapsperiod.

Förutom att delta i det informella mötet, som hålls i Finland, deltar den militära kommittén bl.a. i seminariet Digitalization and Artificial Intelligence in Defence, som arrangeras av Försvarsmakten och bekantar sig med verksamheten för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats) samt besöker Gardesjägarregementet. Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen presenterar Finlands försvarsmakt för den militära kommittén.

Ledamöter i Europeiska unionens militära kommitté är försvarscheferna samt kommendörerna för de väpnade styrkorna i medlemsländerna, som vid de regelbundna sammanträdena företräds av sina ständiga militära representanter. Militärkommittén sammanträder på försvarschefsnivå några gånger per år. Som ordförande för militärkommittén verkar för närvarande den tidigare kommendören för Italiens väpnade styrkor, general Claudio Graziano. Finland ständiga militärrepresentant är konteramiral Juha Vauhkonen.

I militärkommitténs möte deltar även representanterna för EU-kommissionen, Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency, EDA) och EU:s militära stab (European Military Staff, EUMS).

Under Finlands ordförandeskapsperiod kommer digitalisering och artificiell intelligens samt hur man svarar på hybridhot att vara försvarsförvaltningens viktigaste teman.