Hoppa till innehåll

Eero Pyötsiä blir chef för huvudstaben

Huvudstaben
Utgivningsdatum 5.7.2019 14.45
Pressmeddelande

Republikens president har den 5 juli 2019 beslutat om följande utnämningar till tjänster och förordnanden till uppgifter inom försvarsmakten:

Försvarsmaktens operationschef, generallöjtnant Eero Pyötsiä utnämns till tjänsten som chef för huvudstaben för tiden 1.8.2019–30.6.2022; kommendören för Karelska brigaden, brigadgeneral Pasi Välimäki utnämns till försvarsmaktens operationschef från den 1.8.2019; kommendören för Björneborgs brigad, överste Mika Kalliomaa utnämns till en generalstjänst för tiden 1.8.2019–31.7.2024.

Generallöjtnant Eero Tapio Pyötsiä (f. 1961) har tjänstgjort som försvarsmaktens operationschef sedan år 2016. Före det har han bl.a. tjänstgjort som huvudstabens planeringschef, kommendör för Björneborgs brigad och adjutant till kommendören för försvarsmakten. Han befordrades till generallöjtnant år 2017.

Brigadgeneral Pasi Tapio Välimäki (f. 1965) har tjänstgjort som kommendör för Karelska brigaden sedan 2017. Tidigare har han arbetat bland annat som sektorchef vid huvudstaben, samt som biträdande operativ chef vid Regional Command North i Afghanistan. Han befordrades till brigadgeneral år 2016.

Överste Mika Pekka Kalliomaa (f. 1966) har varit kommendör för Björneborgs Brigad sedan år 2018. Före det har han varit bl.a. chef för den riksomfattande försvarskursen, försvarsmaktens kommunikationsdirektör och bataljonskommendör vid Gardesjägarregementet. Han befordrades till överste år 2013.

Pyötsiä: Huvudstabens verksamhet tidsenlig

Huvudstabens kommande chef, generallöjtnant Eero Pyötsiä, menar att arbetet som chef för huvudstaben är ett krävande och utmanande jobb, som han tar emot med tillförsikt.

- Huvudstabens arbete har under min föregångares tid utvecklats till att svara på förändrade krav, såväl från samhällets sida som från säkerhetsomgivningen. Efter flera års tjänstgöring vid Huvudstaben vet jag, att vår verksamhet nu är tidsenlig och att vi snabbt klarar av att reagera på nya utmaningar, säger han.

Eero Pyötsiäs Curriculum Vitae

´