Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Beväringsutbildningen fortsätter anpassat efter rekrytperioden

Försvarsmakten
29.7.2020 14.57
Pressmeddelande

Försvarsmaktens åtgärder för att motverka spridningen av coronaviruset har visat sig fungera. På grund av den fortsatta osäkra coronasituationen fortsätter anpassningsåtgärderna i beväringsutbildningen tills vidare. Genom beslutet ges beväringarna en trygg tjänstgöring och utbildningen kan förverkligas också i fortsättningen.

Den största smittorisken i Försvarsmakten utgör kontakter utanför Försvarsmakten. Smittoöverföringar mellan beväringar har varit ovanliga. Utbildningsarrangemangen möjliggör en effektiv uppföljning av smittokedjor och förhindrar att smittan sprids. 

Försvarsmakten fortsätter följa med situationen och bedömer dess effekter inom försvaret. Utbildningsarrangemangen granskas på nytt för varje utbildningsskede. Det finns beredskap att vid behov  smidigt omvärdera arrangemangen.

Arrangemangen från och med utbildningsgrensskedet: en del begräsningar gällande ledigheter och besök lättas

Efter det sex veckor långa beväringsskedet övergår fritids- och utbildningsrotationen till en rytm där alla enheter som utbildas i tur och ordning tjänstgör i fyra veckor och är två veckor lediga. Utbildningsarrangemangen förverkligas med beaktande av lokala omständigheter, varför rytmen och periodernas längd kan vara olika i olika truppförband. 

Från och med utbildningsgrensskedet är det möjligt att med motiverade skäl och beaktande av den lokala situationen bevilja kvälls-, natt- och idrottspermissioner.

Försvarsmakten gör det möjligt för beväringar att delta i sina egna dimissioner och examenstillfällen. Beväringar som inte då är lediga i enlighet med utbildningsrotationen beviljas veckoslutspermission. 

Beväringar som är bosatta utomlands kan resa till sitt hemland under sina permissioner med beaktande av regeringens allmänna reserekommendationer. Beväringar som är bosatta i Finland går inte resa på semesterresor utomlands. 

Från och med utbildningsgrensskedet kan anhöriga träffa beväringar i soldathemmen, under förutsättning besöken kan ordnas utan beväringsenheterna blandas. Som sjuk får man inte göra besök och under besöken beaktas en god hand- och hosthygien. 

Krigsmannaedgången och -försäkran måste förverkligas utan gäster. Truppförbanden gör det möjligt att följa med ceremonierna till exempel genom direktsändning eller videosammandrag. Förverkligandet planeras truppförbandsvis. Truppförbanden informerar om arrangemangen på sina egna nätsidor och i sociala medier. 
 

Uppdaterad 13.8.2020 klockan 15:30