Hoppa till innehåll

Beväringarna hemförlovas den 17 juni 2021

Försvarsmakten
16.6.2021 10.00
Pressmeddelande

I morgon den 17 juni flyttar cirka 9000 beväringar inom Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet till reserven efter utförd militärtjänst.

De som nu hemförlovats har inlett sin tjänstgöring antigen i januari 2021 eller juli 2020 och har tjänstgjort 165 eller 347 dygn. På grund av coronaepidemin förverkligas hemförlovningen anpassat. Den förverkligas avdelningsvis så att de olika händelserna i anslutning till hemförlovningen kan skötas tryggt. 

Totalt 409 kvinnor flyttas till reserven, vilket är alla tiders rekord (det senaste rekordet var 397).

Beväringsutbildningen fortsätter som anpassad i sommarens kontingent  

De beväringar som nu hemförlovas har med beaktande av coronaepidemins specialarrangemang. Det här har betytt längre perioder i tjänst och längre perioder ledigt samt noggrannare hygienföreskrifter. Trots de utmanande omständigheterna har truppförbanden uppnått goda resultat i beväringsutbildningen. 

Den kontingent som inleder sin tjänstgöring den 5 juli fortsätter följa de anpassade arrangemangen. Epidemiläget följs ändå fortlöpande med och dess inverkan för Försvarsmaktens verksamhet utvärderas. 

Försvarsmaktens coronarestriktioner och -skyddsåtgärder är alltjämt i kraft. Smittosamma sjukdomars spridning är snabb i garnisonsomständigheter. Därför är skyddsåtgärderna nödvändiga för att tryga beväringarnas välmående och för att personalens prestanda skall bevaras i alla omständigheter. Genom de anpassade arrangemangen försäkrar sig Försvarsmakten om en trygg inledning av beväringstjänsten och att utbildningen kan förverkligas. 

Beväringarnas coronavaccinationer genomförs i juli och berör såväl de beväringar som inleder sin tjänstgöring den 5 juli och de beväringar från den senaste kontingenten som fortsätter sin tjänstgöring. Vaccinet är frivilligt.