Hoppa till innehåll

Beväringar kan förhandsrösta vid truppförbanden

Utgivningsdatum 17.3.2023 15.43
Pressmeddelande

Till följd av den ändring i vallagen som trädde i kraft 2022 har beväringar och personer som utför frivillig militärtjänst för kvinnor möjlighet att förhandsrösta i ett militärt område (s.k. anstaltsröstning).

Anstaltsröstning hålls i garnisoner där truppförband eller delar därav som tillhandahåller värnpliktsutbildning finns. Syftet är att göra det möjligt för värnpliktiga att rösta på den plats där de i regel utför sin tjänstgöring.
Förhandsröstningen i riksdagsvalet hålls i Finland onsdag–tisdag 22.–28.3.2023. Vid röstningen ska beväringarna visa upp en identitetshandling eller annat tillförlitligt identitetsbevis (pass, körkort, identitetskort med chip). Beväringskortet är inte ett tillräckligt identitetsbevis.
Försvarsmaktens anstaltsröstning sker på samma sätt som förhandsröstning sker vid andra anstalter som avses i 9.1 § 3 punkten i vallagen. En röstberättigad som gör militärtjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor vid truppförband som tillhandahåller värnpliktsutbildning för försvarsmakten eller i en enhet som tillhandahåller beväringsutbildning för Gränsbevakningsväsendet, kan alltså förhandsrösta vid anstalten i fråga (46 § 2 punkten i vallagen).
Anstaltsröstningen gäller inte försvarsmaktens personal, reservister i repetitionsutbildning eller studerande som studerar vid Försvarshögskolan.


 


 

´