Hyppää sisältöön

Varusmiehet voivat äänestää ennakkoon joukko-osastoissa

Julkaisuajankohta 17.3.2023 15.43
Tiedote

Vuonna 2022 voimaan tulleen vaalilain muutoksen myötä varusmiehillä ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavilla on mahdollisuus ennakkoäänestykseen sotilasalueella (ns. laitosäänestys).

Laitosäänestys järjestetään sellaisissa varuskunnissa, joissa sijaitsee varusmieskoulutusta antavia joukko-osastoja tai niiden osia. Tarkoituksena on mahdollistaa varusmiehille äänestäminen paikassa, jossa nämä pääsääntöisesti suorittavat varusmiespalvelustaan.
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 22. – 28.3.2023. Varusmiehen on äänestystilaisuudessa esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu luotettava selvitys henkilöllisyydestään (passi, ajokortti, sirullinen henkilökortti). Varusmieskortti ei ole riittävä selvitys henkilöllisyydestä.
Laitosäänestys Puolustusvoimissa toteutetaan vastaavalla tavalla kuin ennakkoäänestys toteutetaan muissa vaalilain 9.1 §:n 3 kohdan tarkoittamissa laitoksissa. Täten äänioikeutettu, joka suorittaa varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavan joukko-osaston varuskunnassa tai Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavassa yksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa (vaalilain 46 § 2 mom.).
Laitosäänestyksen piiriin eivät kuulu Puolustusvoimien henkilökunta, kertausharjoituksessa olevat reserviläiset tai Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevat. 

 

´