Hoppa till innehåll

Belgien utför vapenkontrollinspektion i Finland

Huvudstaben
17.11.2021 8.00
Pressmeddelande

Belgien utför i enlighet med OSSE:s Wiendokument 2011 en inspektion för ökad tillit och säkerhet i Finland 16 - 19 november 2021. Inspektionsgruppens medlemmar har diplomatstatus.

På det område som beordrats inspektion finns följande truppförband: Jägarbrigaden och Lapplands flygflottilj. Föremål för inspektion är också Arméns pågående påverkansövningar.

Målsättningen med inspektionen är att konstatera, att det på de områden som beordrats inspektion inte förekommer sådana militära aktiviteter som enligt Wiendokumentet bör ha rapporterats om på förhand. Inspektionsverksamheten är en del av den normala vapenövervakningsverksamheten. Motsvarande inspektioner genomförs i Finland några gånger per år och Finland genomför motsvarande inspektioner till andra medlemsländer.

Redaktionerna till kännedom:
Förfrågningar i anslutning till ärendet besvaras av major Antti-Ville Rusanen från Huvudstaben, tfn 0299 800 (växel).