Hoppa till innehåll

Befordringar på Försvarets fanfest 2021

Utgivningsdatum 4.6.2021 0.03
Pressmeddelande

Republikens president har på Försvarets fanfest den 4 juni 2021 befordrat brigadgeneral Kim Mattsson till generalmajor och brigadgeneral Janne Jaakkola till generalmajor samt överste Manu Tuominen till brigadgeneral.

Till överste befordrades överstelöjtnanterna Oula Asteljoki från Pansarbrigaden, Jarkko Karsikas från Huvudstaben, Mano-Mikael Nokelainen från Försvarsmaktens forskningsanstalt, Mikael Salo från Huvudstaben och Saku Joukas från Flygstaben. Till medicinalöverste befordrades medicinalöverstelöjtnant Tuomo Leino från Flygstaben. Till kommodor befordrades kommendörerna Sauli Rimmanen och Tuomo Mero från Huvudstaben.
Dessutom har republikens president på Försvarets fanfest den 4 juni 2021 befordrat sammanlagt 794 reservofficerare och specialofficerare. Till överstelöjtnant två, till major 37, till kommendörkapten fem, till kapten 98, till kaptenlöjtnant åtta, till ingenjörkapten en, till premiärlöjtnant 226, till premiärlöjtnant i marinen 18, till medicinalpremiärlöjtnant två, till teknikerpremiärlöjtnant en, till löjtnant 357 och till löjtnant i marinen 39 personer.

Befordringar i generalitetet
Befordringar inom försvarsförvaltningen 
Befordringar av officerare i reserven 
Befordringar och förläning av tjänstegrad av underofficerare vid truppförbanden (endast på finska)
Underofficers- och manskapsbefordringar av civilpersoner vid truppförband och förvaltningsenheter (endast på finska)
Underofficerare och manskap i reserven befordrade av cheferna för regionalbyråerna (endast på finska)
Militärens förtjänstmedalj
 


Riddarordnarnas hederstecken
Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons orden http://www.ritarikunnat.fi/
Frihetstecknets Riddarorden (på finska) http://vapaudenristinritarikunta.fi/ 
 

´