Hoppa till innehåll

Anpassningsåtgärderna i beväringsutbildningen fortsätter

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 3.9.2020 14.04
Pressmeddelande

Försvarsmaktens åtgärder mot coronaviruset har visat sig fungera. Med anpassningsåtgärderna inom beväringsutbildningen har man säkrat en trygg tjänstgöring för de värnpliktiga och uppfyllandet av utbildningsmålen.

Beväringsutbildningens anpassningsåtgärder fortsätter fram till slutet av år 2020, men om epidemiläget förändras finns beredskap att smidigt ändra arrangemangen.

De största smittoriskerna inom Försvarsmakten utgörs av kontakter utanför Försvarsmakten, smitta mellan beväringar har varit sällsynta. Med utbildningsarrangemang möjliggörs effektiv utredning av smittkedjorna samt förhindra att smittan sprids.

Försvarsmakten följer kontinuerligt upp läget och bedömer dess inverkan på Försvarsmakten.

Beväringsutbildningens arrangemang
De rådande avdelningsindelningarna jämte utbildnings- och fritidsperioderna kommer inte att förändras. Utbildningsarrangemangen förverkligas med hänsyn till de lokala förhållandena, vilket innebär att rytmen och periodernas längd kan variera mellan truppförbanden.

Kvälls-, natt- och övningsledighet kan beviljas enbart av särskilda skäl med hänsyn till det lokala läget. För att minimera kontakterna utåt är det inte möjligt för beväringarnas närmaste att besöka truppförbanden.

Hemförlovningsdagarna förändras inte. I kontingent 1/20 hemförlovas de som tjänstgör 255 dygn 16.9.2020 och i kontingent 1/20 hemförlovas de som tjänstgör 347 dygn jämte de som tjänstgör 165 dygn ur kontingent 2/20 165 den 17 december 2020. Den i bruk varande rotationsmodellen gäller fram till hemförlovningsdagen och man försöker ordna hemförlovningsfester för alla undantagsarrangemangen till trots.

Den nationella och internationella övningsverksamheten fortsätter anpassat med hänsyn till lokala förhållanden och gällande direktiv.

Reservistutbildningens arrangemang
Repetitionsövningar och Försvarsmaktens frivilliga övningar har anordnats som planerat från och med den 1 augusti 2020. Genomförandet av övningarna tar hänsyn till rekommendationerna från regeringen och Institutet för hälsa och välfärd samt försvarsmaktens nationella, regionala och lokala begränsningar i förorsakade av coronavirusepidemin.

Försvarsmakten påminner om att du inte bör komma sjuk till övningarna. Om reservisten känner sig sjuk bör han eller hon kontakta sin egen regionalbyrå. När en reservist ansöker om undantag från en repetitionsövning på grundval av corona, måste han eller hon lämna ett läkarintyg till den regionalbyrå som utfärdat ordern.