Hyppää sisältöön

Varusmieskoulutuksen sopeuttamistoimenpiteitä jatketaan

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 3.9.2020 14.04
Tiedote

Puolustusvoimien koronaviruksen vastaiset toimenpiteet ovat osoittautuneet toimiviksi. Varusmieskoulutuksen sopeuttamistoimenpiteillä on varmistettu asevelvollisten turvallinen palvelus ja koulutuksen toteutuminen.

Varusmieskoulutuksen sopeuttamistoimenpiteitä jatketaan vuoden 2020 loppuun, mutta epidemiatilanteen muuttuessa järjestelyjä on varauduttu muuttamaan joustavasti.

Suurimman tartuntariskin Puolustusvoimissa aiheuttaa kontaktit Puolustusvoimien ulkopuolelle ja tartunnat varusmiesten välillä ovat olleet harvinaisia. Koulutusjärjestelyillä mahdollistetaan tartuntaketjujen tehokas jäljittäminen sekä estetään tartuntojen leviäminen.

Puolustusvoimat seuraa tilannetta jatkuvasti ja arvioi sen vaikutuksia Puolustusvoimissa. 

Varusmieskoulutuksen järjestelyt
Varusmieskoulutuksessa käytössä olevaan osastojakoon sekä koulutus- ja vapaajaksotteluun ei tule muutosta. Koulutusjärjestelyt toteutetaan paikalliset olosuhteen huomioiden, joten rytmityksessä ja jaksojen pituuksissa on joukko-osastokohtaisia eroja.

Ilta-, yö- ja harjoitusvapaita voidaan myöntää vain erityisistä syistä ja alueellinen tilanne huomioiden. Ulkopuolisten kontaktien minimoimiseksi läheisillä ei ole mahdollisuutta vierailla sotilaskodeissa. 

Kotiuttamispäiviin ei tule muutoksia. Saapumiserän 1/20 255 vuorokautta palvelevat kotiutuvat 16.9.2020 ja saapumiserän 1/20 347 vuorokautta sekä saapumiserän 2/20 165 vuorokautta palvelevat kotiutuvat 17.12.2020. Käytössä oleva osastojako ja rotaatiomalli säilytetään kotiuttamispäivään asti ja kotiuttamisjuhlat pyritään järjestämään kaikille poikkeusjärjestelyistä huolimatta.

Kansallisen ja kansainvälisen harjoitustoiminnan toteutusta jatketaan sopeutetusti paikalliset olosuhteet ja voimassa olevat ohjeet huomioiden.

Reservin koulutuksen järjestelyt
Kertausharjoitukset ja Puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset on järjestetty suunnitellusti 1. elokuuta 2020 lähtien. Harjoituksien toteuttamisessa otetaan huomioon valtioneuvoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamat suositukset sekä Puolustusvoimien koronavirusepidemian mukaiset valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rajoitteet.

Puolustusvoimat muistuttaa, että harjoituksiin ei tule saapua sairaana. Mikäli reserviläinen tuntee olonsa sairaaksi, tulee hänen olla yhteydessä omaan aluetoimistoonsa. Reserviläisen hakiessa vapautusta kertausharjoituksesta koronan perusteella, tulee hänen toimittaa lääkärintodistus käskyn lähettäneeseen aluetoimistoon.
 

´