Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Amiral Jan Klenberg välsignades med militära hedersbetygelser

Huvudstaben
25.9.2020 13.21
Pressmeddelande

Den tidigare kommendören för försvarsmakten, amiral Jan Klenberg, välsignades under militära hedersbetygelser den 25 september i Sandudds nya kapell. Amiral Klenberg begravdes på Sandudds begravningsplats.

Amiral Klenberg gick bort fredagen den 28 augusti. Han tjänstgjorde 1990 - 1994 som kommendör för försvarsmakten. Vid begravningen var kistbäraren kommendörerna för försvarsmakten, och välsignelsen levererades av fältbiskop Pekka Särkiö. Kommendör för Försvarsmakten, general Timo Kivinen, uttalade minnesorden vid akten.

I sitt minnestal före general Kivinen fram amiral Klenbergs djupa kunskap om marinen och en stark erfarenhet av en sjöofficers uppgifter. Klenberg var redan som ung som befälhavare över flera fartyg, och efter en generalstabsofficerskursen tjänstgjorde han två gånger som flottiljkommendör. Klenberg undervisade också i sjöförsvar vid Sjökrigsskolan och Krigshögskolan.

Kivinen påminde också om hur Klenberg följde upp inrättandet av de finländska säkerhetspolitiska riktlinjerna, påverkade dem och samtidigt skapade ett omfattande nätverk av statliga beslutsfattare. Genom sitt arbete fick han exceptionellt förtroende bland olika samhällsaktörer. Klenberg planerade kriterierna för utveckling av det finländska försvaret vid första och andra Parlamentariska försvarskommitténs sekretariat och var chef för nationella försvarskursen, vilket bidrog till utvecklingen av beredskapen för totalförsvaret.  

Efter kommendörskapet för marinen befäl valdes Klenberg till chef för Huvudstaben. General Kivinen sade att amiral Klenbergs grundliga kännedom om huvudstaben, stödde honom i hans framtida position när han som förste sjöofficer utsågs som kommendör för försvarsmakten 1990. Enligt Kivinen var klenberg särskilt anpassad för att leda finska försvarsmakten i världspolitikens stora förvandling, tack vare sin erfarenhet.

I talet framgick att Jan Klenberg, som kommedör, var högt respekterad inom försvarsmakten och av medborgarna. Kivinen påpekade att även om Klenbergs kommendörskap färgades av händelser utanför Finland, är det värt att komma ihåg hans inflytande på utvecklingen av den finländska försvarsmakten. Under hans tid förbereddes den frivilliga tjänsgöringen för kvinnor, fredsbevarandet var i maximalt antal, och officersutbildning utvecklades till sin nuvarande akademiska form.

I slutet av minnestalet beskrev general Kivinen amiral Jan Klenberg som en gentleman som var moraliskt överlägsen andra. Enligt general Kivinen var amiral Klenberg en upprätt, helt ärlig, tydlig ledare och arketyp av officer, samtidigt kärleksfull make, far och farfar.