Hyppää sisältöön

Amiraali Jan Klenberg siunattiin sotilaallisin kunnianosoituksin

Pääesikunta
25.9.2020 13.21
Tiedote

Entisen puolustusvoimain komentajan, amiraali Jan Klenbergin siunaustilaisuus toimitettiin sotilaallisin kunnianosoituksin 25. syyskuuta Hietaniemen uudessa kappelissa. Amiraali Klenberg haudattiin Hietaniemen hautausmaalle.

Amiraali Klenberg menehtyi perjantaina 28. elokuuta. Hän toimi puolustusvoimain komentajana vuosina 1990-1994. Hautajaisissa arkunkantajina olivat puolustusvoimain komentajat, ja siunauksen toimitti kenttäpiispa Pekka Särkiö. Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen lausui tilaisuudessa muistosanat. 

Muistopuheessaan kenraali Kivinen toi esiin amiraali Klenbergin merivoimien syvällisen tuntemuksen ja vahvan kokemuksen meriupseerin tehtävistä. Klenberg toimi jo nuorena upseerina usean aluksen päällikkönä ja yleisesikuntaupseerikurssin jälkeen hän palveli vielä kahdesti laivueen komentajana. Lisäksi Klenberg opetti meripuolustusta Merisotakoulussa sekä Sotakorkeakoulussa. 

Kivinen muistutti myös siitä, miten Klenberg seurasi läheltä Suomen turvallisuuspoliittisten linjausten muodostamista, vaikutti niihin ja loi samalla kattavan verkoston valtiollisiin päättäjiin. Työllään hän saavutti poikkeuksellisen laajan luottamuksen eri yhteiskunnallisten toimijoiden keskuudessa. Klenberg oli suunnittelemassa Puolustusvoimien kehittämisperusteita ensimmäisen ja toisen parlamentaarisen puolustuskomitean sihteeristössä sekä toimi valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtajana vaikuttaen kokonaismaanpuolustuksen valmiuden kehittymiseen. 

Merivoimien komentajuuden jälkeen Klenberg valittiin Pääesikunnan päälliköksi. Kenraali Kivinen kertoi amiraali Klenbergin tunteneen Pääesikunnan perin pohjin, mikä tuki häntä tulevassa tehtävässään, kun hänet määrättiin ensimmäisenä meriupseerina puolustusvoimain komentajaksi vuonna 1990. Kivisen mukaan Klenberg oli kokemuksensa ansiosta erityisen sovelias johtamaan Puolustusvoimia maailmanpolitiikan suuressa murroksessa. 

Puheessa tuli esille, että Jan Klenbergillä oli komentajana Puolustusvoimien ja kansalaisten keskuudessa korkea arvostus. Kivinen huomautti, että vaikka Klenbergin komentajakautta värittivätkin Suomen ulkopuoliset tapahtumat, on syytä muistaa hänen vaikutuksensa Puolustusvoimien kehitykseen. Hänen aikanaan valmisteltiin naisten aseellisen palveluksen aloittaminen, rauhanturvaaminen oli maksimiluvuissaan ja upseerikoulutus kehitettiin nykyiseen akateemiseen muotoonsa.

Muistopuheensa lopuksi kenraali Kivinen kuvaili amiraali Jan Klenbergiä herrasmieheksi, joka oli moraaliltaan päätään pidempi muita. Kenraali Kivisen mukaan amiraali Klenberg oli suoraselkäinen, ehdottoman rehellinen, selkeä johtaja ja upseerin perikuva sekä samalla rakastava puoliso, isä ja isoisä.