Hoppa till innehåll

Adenovirusläget inom Försvarsmakten

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 12.4.2024 13.40
Pressmeddelande

Vid garnisonerna har det förekommit fall av exceptionellt aggressivt adenovirus, vilket har orsakat symtom i de övre luftvägarna och magsäcken, allmän sjukdomskänsla och feber hos patienterna. Till skillnad från normala adenovirusutbrott har den cirkulerande virustypen orsakat fler fall som krävt sjukhusvård. Försvarsmakten förhåller sig mycket allvarligt till situationen. Åtgärder för att kontrollera sjukdomsläget inleddes omedelbart efter att epidemins allvar stod klart.

Adenovirus överförs lätt och orsakar vanligtvis luftvägsinfektioner. Den häftiga adenovirustypen har förekommit vid några truppförband, och även andra symtom har förknippats med utbrotten. Enskilda beväringar har varit tvungna att vårdas på intensivvårdsavdelning, vilket är mycket ovanligt vid adenovirusepidemier.

I garnisoner där den aggressiva adenovirustypen har förekommit har man intensifierat åtgärderna för att begränsa epidemin. I dessa garnisoner håller det värsta sjukdomsläget redan på att avta.

Situationen följs noggrant och åtgärderna har intensifierats i alla garnisoner. I alla garnisoner har man betonat metoder för att förhindra smittspridning. Adenovirusinfektioner kan förebyggas med god handhygien och handhygienen har effektiverats. Uppmärksamhet har också ägnats åt andra hygienåtgärder. Beväringar som insjuknat vårdas vid enheten i sängläge, hemvård eller sjukhusvård. Utbildningen av friska beväringar fortsätter som planerat.

´