Hoppa till innehåll

Marinens årsdag i Kotka

Marinen
Utgivningsdatum 2.7.2024 14.48
Pressmeddelande
Markkinointikuva jossa on hymyileviä laivaston ja rannikkojoukkojen varusmiehiä.

Marinen firar sin årsdag tisdagen den 9 juli i Kotka i omgivningen kring Kotka hamn. Publiken har möjlighet att bekanta sig med Marinens fartyg och materiel kl. 11-18. Man kan även använda sig av Soldathemmets tjänster.

Firandet av den finska Marinens 106:e årsdag inleds tisdagen den 9 juli kl. 8 med högtidlig flagghissning på de fartyg som lagt till vid Kotka hamn. Under förmiddagen lägger Marinen ned en krans vid hjältegravarna i Kotka.

Klockan 10 inleds paradmönstring med fältandakt på Kotka hamnmråde. Paradkommendör är stabschefen för Marinen, flottiljamiral Jukka Anteroinen. Mönstringen utförs av kommendören för Marinen, konteramiral Tuomas Tiilikainen. Fältandakten hålls av militärpastor Henri Kivijärvi. Det är möjligt att följa med ceremonierna utanför det ingärdade området. 

En del av Marinens fartyg är öppna för allmänheten kl. 11-18 vid Kotka hamn, där det samtidigt ordnas en utställning med material från Marinens kustförband. Helheten kompletteras av de tjänster som Rannikkosotilaskotiyhdistys erbjuder.  

Man kan njuta av årsdagsstämningarna även på torget i Kotka, där Flottans musikkår underhåller publiken kl. 12-13.

Fartygen anländer till Kotka redan måndag 8.7. Då solen går ned hedrar fartygen årsdagen med festbelysning. Fartygen kastar loss på onsdag morgon med början kl. 9. Losskastningen refereras, och man kan följa med den utanför det ingärdade området.  

Det är människorna som gör festen

Inträdet till evenemangen under Marinens årsdag är gratis. Man kan även följa med årsdagsevenemangen i sociala medier under hastaggarna #Merivoimat #merivoimienvuosipäivä #vuosipäivä  ja #Navyfi

Besökare ombeds att notera att det finns ett begränsat antal parkeringsplatser i Kantasatama-området i Kotka. Bilar bör lämnas i Tori parkeringsgarage i centrala Kotka.

´