Hoppa till innehåll

Freezing Winds 23 börjar på Finska viken och längs sydkusten – Den första stora sjöförsvarsövningen som leds av Finland i egenskap av Natomedlem

Marinen
Utgivningsdatum 15.11.2023 14.01 | Publicerad på svenska 28.11.2023 kl. 11.10
Pressmeddelande
Hamina-luokan ohjusvene merellä.

Höstens huvudkrigsövning Freezing Winds 23, som leds av Marinen, ordnas 20.11 – 1.12.2023. I den internationella sjökrigsövningen deltar trupper förutom från Marinen även från trupper Armén och Flygvapnet, den svenska marinen samt ett rikligt antal allierade. Freezing Winds 23 är den första stora sjökrigsövningen som Finland leder i egenskap av Natomedlem.

I övningen deltar sammanlagt cirka 30 örlogsfartyg, underhålls- och stödfartyg samt transportbåtar och kust- och marktrupper. Övningens totala styrka är över 4000 personer.

Målet med övningen som genomförs på Finska viken och inom Skärgårdshavets område är att öva verkställandet av en marinoperation som en del av en gemensam internationell operation i de förhållanden som råder längs Finlands kust och på Östersjön.

Höstens huvudkrigsövning är den första som vi ordnar i form av en omfattade Natoövning, i vilken även våra svenska partner deltar. Genom att öva tillsammans stärker vi förutom den militära prestationsförmågan också interoperabiliteten och vår samverkansförmåga, säger övningsledaren, kommodor Juhapekka Rautava. 

I övningen deltar förutom finländska fartyg och trupper även Natos stående fartygsavdelning SNMG1, i vilken ingår sammanlagt tre fartyg från Tyskland och Nederländerna, samt Natos stående minröjningsavdelning SNMCMG1, som omfattar totalt sex fartyg från Polen, Tyskland, Nederländerna och Frankrike.

- Det stora antalet minröjningsfartyg som deltar i övningen är ett tecken på Natos intresse och engagemang när det gäller att skydda undervattensinfrastrukturen, tillägger Rautava.

- Vidare deltar även en avdelning från Förenta staternas Marinkår (2nd Marine Logistics Group), som varit kommenderad till Nylands brigad sedan början av november. Dessutom övar amerikanska dykare tillsammans med finska röjdykare under övningen.

Landstigningsfartyget RFA Mounts Bay från Storbritanniens flotta samt en avdelning från Storbritanniens marinkår deltar i övningen och utför landstigningsuppgifter tillsammans med Nylands brigads trupper.

Från Sverige deltar korvetterna Sundsvall och Gävle av Göteborg-klass samt underhållsfartygen Trossö och Ulvö. Från Estland deltar minröjningsfartyget Wambola..

Verksamhet till lands, till havs och i luften

Övningen medför ökad trafik med militära fordon i synnerhet i Västnyland.

Antalet deltagande luftfartyg är sammanlagat 16. Aktiv flygverksamhet förekommer inom södra Finlands område och på de nordliga delarna av Östersjön under hela övningen. Förutom Flygvapnet  deltar även Armén och Gränsbevakningsväsendet i flygverksamheten. I övningen deltar en flygavdelning med F/A 18-multirolljaktplan från Förenta staternas marinkår, det franska sjöövervakningsplanet Atlantique 2 samt sjöhelikoptrar från fartygsavdelningarna.

Under övningen används remsor och facklor som hör till luftfartygens egenskyddssystem. Remsorna kan förorsaka felaktiga väderradarobservationer, och de infraröda facklorna kan synas som starka tillfälliga ljusfenomen på himlen.

Internationella fartyg i Åbo och Helsingfors

Fartyg som deltar i övningen lägger i början av övningen till i Åbo för tiden 17 – 22.11. De fartyg som lägger till i Åbo hamn är Natos stående minröjningsavdelning SNMCMG1 samt den stående fartygsavdelningen SNMG1. Dessutom lägger även de svenska fartyg som deltar i övningen till i Åbo. I Helsingfors lägger landstigningsfartyget RFA Mounts Bay till för tiden 19 – 22.11. Fartygen är inte öppna för allmänheten.

Du kan följa med händelserna under övningen via Marinens kanaler i sociala medier (Facebook, Instagram, X) under hashtaggarna #FRWI23 och #Merivoimat.

´