Hoppa till innehåll

Nytt system för höghöjdsluftvärnsförmåga

Armén
Utgivningsdatum 5.4.2023 14.16
Pressmeddelande

David´s Sling har valts till nytt system för luftvärnets höghöjdsluftvärnsförmåga. Luftvärnets höghöjdsluftvärnsförmåga förbättras och dess räckvidd förlängs med hjälp av det nya systemet.

Försvarsminister Antti Kaikkonen har gett Försvarsmakten fullmakt att som system för luftvärnets höghöjdsluftvärnsförmåga upphandla Israels försvarsministeriums robotsystem David´s Sling, som levereras av företaget Rafael Advanced Defense Systems.

Med hjälp av systemet förstärks luftvärnets höghöjdsluftvärnsförmåga och luftvärnets räckvidd förlängs avsevärt. Den prestationsförmåga som nu anskaffas ingår som en del i luftförsvaret som helhet.

I anbudsförfrågan fastställdes minimikravet för systemets räckvidd i höjdled till 15 kilometer. Det nya luftvärnsrobotsystemet möjliggör avvärjning på de flygnivåer som fordras. De systemdelar som anskaffas är robotlavetter, radarapparater och robotar. I anskaffningen ingår också systemintegration.

Anskaffningen av det här systemet som förbättrar höghöjdsluftvärnsförmågan har beretts som en del av ett projekt för att förbättra luftvärnets höghöjdsluftvärnsförmåga som inleddes 2017. Anbudsbegäran skickades till fem företag 2020 och av dem valdes systemen Barak-MX och David´s Sling 2022 till en andra förhandlingsrunda. Efter en genomgång av de slutgiltiga anbuden gjorde Försvarsmakten en framställan om anskaffning av David´s Sling-systemet. 

- Det system som anskaffas är ett modernt och mycket prestationsdugligt robotsystem som uppfyller våra strikta krav. Det lämpar sig utmärkt för det finska luftförsvarets behov men kommer att vara även helt Natokompatibelt, konstaterar luftvärnsinspektören, överste Mikko Mäntynen från Arméstaben. 

David´s Sling är ett robotsystem, som Israels och Förenta staternas försvarsförvaltningar (Israels försvarsministeriums Directorate of Defense Research and Development´s (DDR&D), Israeli Missile Defense Organization (IMDO) och U.S. Missile Defense Agency) har utvecklat tillsammans. Beslutet gäller upphandling av robotsystemet David´s Sling av huvudleverantören Rafael Advanced Defense Systems. Upphandlingsbeslutet omfattar Stunner-robotar, robotlavetter, datalänkar och Elta-sensorer. Systemet tillverkas och integreras under ledning av det israeliska företaget Rafael och det amerikanska företaget Raytheon i samarbete med den inhemska industrin.

- Systemet förstärker avsevärt det finska luftförsvarets prestationsförmåga. Tillsammans med de F35-jaktplan som kommer att tas i bruk och de luftvärnssystem som redan nu används, är Finlands luftförsvar i ett europeiskt perspektiv mycket framstående, konstaterar kommendören för Flygvapnet, generalmajor Juha-Pekka Keränen.

Upphandlingens värde utan mervärdesskatt uppgår till 316 miljoner euro och den består av huvudavtalet samt en option som kommer att lösas in omedelbart. Byggandet av prestationsförmågan förutsätter även ytterligare materielanskaffningar, i form av utrustning för enheterna, i ett senare skede. Finansieringen består av årliga anslag för utvecklingsprogrammet och tilläggsfinansiering för Försvarsmakten. 

Den här prestationsförmågan som kommer att tas i bruk under slutet av 2020-talet kommer att användas för försvaret av hela Finland. Personal och värnpliktiga kommer i huvudsak att utbildas i att använda systemet vid Helsingfors luftvärnsregemente vid Pansarbrigaden. 

Försvarsministeriet tillkännagav upphandlingen 5.4.2023.

Bild: Israels försvarsministerium.  Bilden visar det system som används i Israel.

Tidigare tillkännagivanden:

5.3.2022 Försvarsministeriets tillkännagivande 

- 5.3.2022 Arméns tillkännagivande

28.10.2020 Försvarsmaktens logistikverks tillkännagivande (på finska)

´