Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien logistiikkalaitos lähetti ilmatorjunnan korkeatorjunnan kehittämisen tarjouspyynnöt

Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Julkaisuajankohta 28.10.2020 11.11
Tiedote
Ilmatorjuntaohjus lentää meren päällä

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on lähettänyt ilmatorjunnan korkeatorjunnan kehittämisen tarjouspyynnöt viidelle yritykselle. Puolustusvoimissa käynnissä olevassa hankkeessa on tavoitteena kehittää ilmatorjunnan suorituskykyä kasvattamalla ilmatorjunnan ulottuvuutta.

Ilmatorjunnan korkeatorjuntakyvyn kehittämisen tietopyynnöt lähetettiin vuonna 2018. Tietopyyntöön saatiin kymmeneltä yritykseltä vastaukset, jotka on nyt analysoitu. Korkeatorjunnan tarjouspyyntö lähetettiin Diehl Defencelle (Saksa), IAI Israel Aerospace Industriesille (Israel), Kongsberg Defence & Aerospace AS:lle (Norja), MBDA:lle (Iso-Britannia) ja Rafael Advanced Systemsille (Israel).  

Tavoitteena on rakentaa ilmatorjunnalle nykyistä kattavampi korkeatorjuntakyky ja kasvattaa merkittävästi ilmatorjunnan ulottuvuutta. Korkeatorjuntakyky rakennetaan hankkimalla ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, mikä mahdollistaa torjunnat kaikilla korkeusalueilla. Hankittava suorituskyky on osa ilmapuolustuksen kokonaisuutta.  Hankittavia mahdollisia osajärjestelmiä ovat ohjuslavetti, tutka, ohjukset ja niihin liittyvää integraatiota. 

- Ilmatorjuntaa kehitetään kiinteänä osana ilmapuolustusta. Uusi korkeatorjuntakykyinen järjestelmä vahvistaa ja täydentää jo käytössä olevia järjestelmiämme ja siten ilmatorjunnan suorituskykyämme. Hankittavaa järjestelmää valmistaudutaan käyttämään koko Suomen alueella.  Ilmatorjunnan korkeatorjuntakyky lisää aselajimme torjuntakykyä ja hävittäjätorjunnan toiminnanvapautta, toteaa ilmatorjunnan tarkastaja eversti Mikko Mäntynen Maavoimien esikunnasta. 

Tavoitteena on valmius hankintasopimuksen solmimiseen vuoden 2022 loppuun mennessä. Hankittava järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön 2020-luvun puolivälin jälkeen. Hankintaprosessi on osa Puolustusvoimien vuotuista kehittämisohjelmaa ja materiaalisen kehittämisen rahoitusta.

Valtioneuvoston puolustusselonteossa linjattiin vuonna 2017, että ilmatorjuntaa kehitetään korkeatorjuntakyvyn ja tulenkäytön alueellisen kattavuuden osalta. 

Ilmatorjunnan kehittämisohjelma on osa ilmapuolustuksen laajempaa kehittämisohjelmaa.

´