Hoppa till innehåll

Försvarsmakten skaffar ytterligare inhemska fältradioapparater

Armén
Utgivningsdatum 22.11.2022 15.00
Pressmeddelande

Försvarsmakten upphandlar ytterligare inhemska fältradio-apparater av Bittium Wireless Oy. Apparaterna som upphandlas är närradior och radior för fordon. Dessutom upphandlas utrustning för radioapparaterna.

De nya fältradioapparaterna är mjukvarudefinerade radioapparater, som stegvis kommer att ersätta de analoga fältradioapparaterna. I de mjukvarudefinierade radioapparaterna skapas en del av prestationsförmågan med hjälp av mjukvara och vågformer, vilket innebär att radioapparaternas prestationsförmåga kan utvecklas under hela deras livscykel.

-    Upphandlingen stöder fortsättningen av det inhemska utvecklingsarbetet inom mjukvaruradioteknologin och att radioapparaterna kan infogas som en del av Armëns ledningssystem M18 samt Försvarsmaktens radiofamilj. Genom upphandlingen av radioapparaterna säkras även att utvecklingen av fältradioapparaterna fortskrider och att användbarheten och användningen utvidgas till alla försvarsgrenar och verk som är underställda Huvudstaben, konstaterar signalinspektör, överste Antti Tunkkari på Arméstaben.

Upphandlingen är en fortsättning på den upphandling som gjordes 2018. I det tidigare upphandlingskontraktet ingick en reservering för tilläggsupphandling, en möjlighet som Försvarsmakten nu använder sig av.

Det totala värdet av upphandlingen inklusive moms är ca 5,3 miljoner euro och dess sysselsättande verkan inom landet ca 10 årsverken. 

Leveranserna av de nya fältradioapparaterna börjar i slutet av år 2022.
 

´