Hoppa till innehåll

Arméns beredskapsenheter övar i södra och norra Finland

Armén
Utgivningsdatum 9.7.2024 10.59
Pressmeddelande
Viisi panssaroitua ajoneuvoa etenee metsän keskellä olevalla hiekkatiellä. Ajoneuvojen vierellä kulkee useita aseita kantavia sotilaita jalan.

Arméns beredskapsenheter övar i sydöstra Finland på övningen Etelä 2/24 under ledning av Markstridsskolan 21.-26. juli samt i Kaamanen-Näätämö-trakten på övningen Ryske under ledning av Jägarbrigaden 22.-26. juli.

På Etelä 2/24-övningen utvecklas beredskapsenheternas förmåga till samverkan med försvarsgrenarna, Gränsbevakningsväsendet och andra myndigheter. Ett särskilt mål med övningen är samverkan med andra myndigheter under en snabb lägesutveckling. I övningen deltar förband vid Försvarsmakten från Markstridsskolan, Karelska brigaden, Kajanalands brigad, Pansarbrigaden, Björne borgs brigad, Gardesjägarregementet och Kustbrigaden samt Arméstaben. Tillsammans deltar cirka 1700 personer och 300 fordon i övningen. I övningen ingår övningsmoment i myndighetssamarbete och övningsförberedelser i samarbete med Gränsbevakningsväsendet, Trafikledsverket, Sydöstra Finlands NTM-central, Fintraffic, Sydöstra Finlands polis, Kymmenedalens välfärdsområde, Vederlax kommun och YIT.  

Förutom på Försvarsmaktens övnings- och skjutområden verkar övningstrupperna också på allmänt område, bl.a. i området runt Riksväg 7. Under övningen är riksväg 7 avstängd på sträckan mellan Kattilainen- och Vaalimaa-korsningarna 22.7. kl. 8 – 30.7. kl. 16. För den avstängda sträckan på riksväg 7 finns utmärkning av omvägen 170. Övningstrupper med materiel syns också på andra allmänna vägar då trupperna genomför upp- och återmarscher.   

Flygverksamhet ingår i Etelä 2/24-övningen. 

På Ryske-övningen utvecklas beredskapsenhetens funktionsförmåga i Kaamanenområdet. I övningen deltar förband från Jägarbrigaden och Norges väpnade styrkor. Helhetstyrkan på övningen är cirka 250 personer och 25. fordon. 

Beredskapsenheternas övningar utgör en del av den utbildningsplansenliga årliga övningsverksamheten och de ordnas två gånger om året. 
 

´