Uusimaa 17

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 ordnas 27.11.-4.12. 2017 i södra Finland. Målsättningen är att öva försvar av huvudstadsregionen och kusten tillsammans med andra myndigheter i en snabbt eskalerande situation.

Uusimaa 17 är en huvudkrigsövning i enlighet med försvarsmaktens verksamhetsplan som den här gången leds av armén. I övningen deltar beväringar, reservister och försvarsmaktens personal, sammanlagt omkring 9 000 personer. Övningstrupperna kommer från armén, marinen, flygvapnet, huvudstaben och huvudstaben underställda inrättningar samt gränsbevakningsväsendet. Också Polisen, Tullen, Strålsäkerhetscentralen, Trafiksäkerhetsverket, Nordsjö hamn och Helsingfors räddningsverk deltar i övningen.

Försvarsmakten övar i Helsingfors (bland annat i Degerö och Nordsjö), Esbo, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Borgå, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vanda. Övningstrupperna rör sig också i Dragsvik, Harparskog, Kimotoön, Koverhar, Lojo, Svartå, Syndalen och Obbnäs samt i Finska vikens havs- och skärgårdsområden mellan 27.11 - 4.12.2017.

Från armén deltar Leopard 2A6 stridsvagnar, XA203 trupptransportfordon, CV9030 pansarskyttebandvagnar samt trupper från Gardesjägarregementet, Karelska brigaden, Arméstaben, Pansarbrigaden, Björneborgs brigad och Uttis jägarregemente. Pansarbrigaden ansvarar för övningens allmänna arrangemang och ledande av stridsövningsskedet.

Från marinen deltar minfartyg av Hämeenmaa-klassen, minsökare av Katanpää-klassen, robotbåtar av Hamina- och Rauma-klassen, minfärjor av Pansio-klassen, stödfartyg, kustförband, specialtrupper och sjömålsrobotbatterier.

Flygvapnet deltar i Uusimaa 17 med sammanlagt tio luftfartyg. I övningen deltar Hornetjaktplan, Hawkjetskolflygplan och sambands- och transportflygplan. Övningens flygverksamhet sker från Tikkakoski, Halli, Pirkkala och Rissala flygbaser i riktning av södra Finlands område. Flygverksamheten riktas över befolkningscentra i bland annat huvudstadsregionen.

Försvarsmaktens huvudkrigsövning koncentrerar sig på huvudstadsregionens försvar
Armén

Försvarsmaktens huvudkrigsövning koncentrerar sig på huvudstadsregionens försvar

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 ordnas 27.11.-4.12. 2017 i södra Finland. Målsättningen är att öva försvar av huvudstadsregionen och kusten tillsammans med andra myndigheter i en snabbt eskalerande situation.
16.11.2017 | 15.48

instagram