Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten, Jarno Kovamäki.

Läkare eller sjukskötare

Vid Centret för militärmedicin, som är underställt försvarsmakten, har ca 400 finländare sin arbetsplats. Det finns uppgifter runt om i Finland och de flesta anställda är civilpersoner. De anställda vid centret är i huvudsak sjukskötare och läkare.

Läkare och tandläkare

Huvuddelen av läkarna och tandläkarna vid Centret för militärmedicin arbetar vid garnisonernas hälsostationer.  De kan också fungera som specialläkare eller i administrativa uppgifter. I uppgifterna anställs både militärpersoner och civila.

Läkarna vid hälsostationerna sköter följande uppgifter:

  • beväringarnas och stampersonalens hälsovård
  • ordnande av utbildning i första hjälpen och fältsjukvård
  • planering av fältsjukvården
  • forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Försvarsmakten stöder läkarnas yrkesmässiga utveckling. Specialisering inom allmänmedicin eller företagshälsovård stöds ekonomiskt, och utbildning för personalen ordnas årligen. Arbetsfördelningen mellan läkare och sjukskötare fungerar väl på hälsostationerna. 

En läkare som innehar en militär tjänst intjänar två procent pension per år på sin arbetsinkomst och full 60-procentig pension kan erhållas efter 30 års tjänstgöring. Pensionsåldern för en läkare i militär tjänst är 55 år. Den som utnämns till en militär tjänst måste vara reservofficer eller underofficer.

Sjukskötare

Ungefär hälften av de anställda vid Centret för militärmedicin är sjukskötare. Inom försvarsmakten är sjukskötarnas tjänstebenämning fältsjukskötare. Fältsjukskötarna har sin arbetsplats i garnisonerna. En del av arbetet sker vid hälsostationerna, en del i terrängen. En fältsjukskötare bör ha tillräcklig fysisk kondition för att kunna tjänstgöra i krävande förhållanden. 

Till fältsjukskötarnas arbetsbeskrivning hör

  • beväringarnas hälsovård
  • ordnande av hälsogranskningar
  • ordnande av utbildning i första hjälpen och fältsjukvård
  • medicinalvårdsarrangemangen under skjut- och krigsövningar
  • tjänstgöringssäkerheten i terrängen.