Sektioner
Meny
Försvarsmakten
11.08.2020–12.08.2020

Örö, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Örö skjutområde 11.8 - 12.8.2020 mellan 08:00 - 21:00.

Det farliga områdets högra gräns sträcker sig till 30 km (16 nm) på linjen Snåldö - Bengtskär och vänstra gräns sträcker sig till 28 km (15 nm) på linjen Vänö - Fästorna.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 314 102 och under skjutningen VHF-kanal 16.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.