Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten
28.10.2019–29.10.2019

Makilo, Obbnäs, Enskär, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri 28.- 29.10.2019 mellan 08:00 - 20:00 i Makilo, Obbnäs och Enskär skjutområden EF R75-R77, R104-R107.

Det farliga områdets västra gräns är Bågaskär - Svartbådan och östra gräns är Kytö - Berggrund.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 317 250 och under skjutningen VHF-kanal 16.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.